Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Περιληπτική διακήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση 11ου νηπιαγωγείου Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης προκηρύσσει την, μέσω του εθνικού συστήματος ηλεκτρονικών συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), ανοικτή διαδικασία για την επιλογή οικονομικού φορέα ως αναδόχου για την κατασκευή/εκτέλεση του έργου:
« ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 11 ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ » ταξινόμησης κατά CPV : 45214210 5
εκτιμώμενης αξίας 59.838, 71 πλέον Φ.Π.Α.

 

Περιληπτική διακήρυξη για την ενεργειακή αναβάθμιση 11ου νηπιαγωγείου Κοζάνης