Μετάβαση στο περιεχόμενο
Επιστροφή

Περιληπτική Διακήρυξη για την κατασκευή του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ»