Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Προκήρυξη συνοπτικού (πρόχειρος) διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο "Επισκευή και συντήρηση υπερκατασκευών οχημάτων Δήμου Κοζάνης"

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
διακηρύσσει ότι :


Προκηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την υπηρεσία με τίτλο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ OXHMATΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ), προϋπολογισμού 70.000,0 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και αριθμό μελέτης 184/20
Ο διαγωνισμός θα γίνει την 16-12-2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10:00 πμ στο Δημαρχείο Κοζάνης παρουσία της αρμόδιας επιτροπής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Περιληπτική διακήρυξη

Αναλυτική διακήρυξη

Μελέτη