Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing responsible mining policies and raw materials resilience in EU regions_RAW4RES», το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG/EUROPE

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Enhancing responsible mining policies and raw materials resilience in EU regions_RAW4RES», το οποίο έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το  ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG/EUROPE

 

Η υποβολή των αιτήσεων και των συνημμένων δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 24 Μαΐου 2024.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ