Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής Κυριακάτικης αγοράς βιβλίου

Έχοντας υπόψη :

το Ν4497/17 και ιδιαίτερα το άρθρο 38 παρ 2 , την υπ’ αριθμ. 147/2020 ΑΔΣ με την οποία εγκρίνεται ο κανονισμός της Κυριακάτικης αγοράς βιβλίου, στον οποίο εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς. Ο προαναφερόμενος κανονισμός βρίσκεται συννημένος στο παράρτημα της πρόσκλησης την υπ’ αριθμ.173 /1-7-2020 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτ. Μακεδονίας, με την οποία εγκρίνεται η διεξαγωγή της παραπάνω αγοράς.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν τη συμμετοχή τους στην Κυριακάτικη αγορά βιβλίου :

α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

β. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος,

γ. οι αδειούχοι του άρθρου 45 για τη διάθεση ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων και τα λοιπών χειροτεχνημάτων, να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους, β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται η θέση που επιθυμούν να λάβουν. Υπογραμμίζουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 3 Ιουλίου και ώρα 10πμ  στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος).

Τονίζουμε ότι στην Κυριακάτικη αγορά βιβλίου μπορούν να διατίθενται βιβλία, έντυπα και συναφή μόνο είδη.

 

Απόφαση Έγκρισης λειτουργίας Κυριακάτικης Αγοράς Βιβλίου στην πλατεία Νίκης στην Κοζάνη

 

Τοπογραφικό