Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 27/8/2018


Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει  τη Δευτέρα 27 Αυγούστου και ώρα 20.00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.   Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
Εισηγητής: κ. Αντώνης Κύρινας, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
2.   Έγκριση η μη πρακτικού Διοικούσας Επιτροπής του Δρίζειου Κληροδοτήματος» για χορήγηση εκτάκτου βοηθήματος γάμου για το έτος 2017.
Εισηγητής: Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
3.   Εξέταση αίτησης Χαριτωνίδη Δημήτριου για τροποποίηση της αριθμ. 12/2010 Α.Δ.Σ. που αφορά τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 225.
 Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
4.   Εξέταση αιτήματος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 351Α και συγκεκριμένα την αλλαγή χρήσης από «Παιδική Χαρά» σε Κ.Χ.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
5.   Τροποποίηση της αριθμ. 312/2018 Α.Δ.Σ. που αφορά «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης».
Εισηγητής: κ. Βασίλης Μπουγιοτόπουλος, Γενικός Γραμματέας Δήμου Κοζάνης
6.   Εξέταση αίτησης Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης για τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κοζάνης στο Ο.Τ. 322Α.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
7.   Εξέταση του με αριθμό 2/30-05-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Ονομασίας Οδών, Πλατειών – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
8.   Έγκριση τροποποίησης της από 02-02-2018 υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: Ανακατασκευή αύλειου χώρου και χώρου γηπέδων μπάσκετ στο ΔΑΚ Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
9.   Εξέταση αιτήματος Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης για κοπή τριών (3) δένδρων σε διάφορες περιοχές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
10.   Έγκριση Πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής παλιού ΣΜΑ Κοζάνης στην περιοχή «Νιάημερος».
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
11.   Ανακοίνωση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του έργου: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΟΣ «ΚΟΥΡΙ» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
12.   Α) Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ Αρχικής και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Συντήρηση υπαίθριου θεάτρου Κοζάνης – 1η ΣΣ Β) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
13.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων πόλης Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
14.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Δημιουργία Παιδικής Χαράς Τ.Κ. Κλείτου Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
15.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Διαμόρφωση οδού Ιπποκράτους πόλης Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
16.   Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο δημοτικό σχολείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
17.   Χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των έργων: α) Έργα τοπικής ανάπτυξης και κοινωνικής υποστήριξης Τ.Κ. Πολυμύλου, β) Εκσυγχρονισμός – βελτίωση χώρων πρασίνου – αναψυχής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
18.   Χορήγηση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: Γήπεδα 5Χ5 στην πόλη της Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
19.   Έγκριση 6ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2018 του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.  
20.   Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Εργασίες αποχιονισμού – αντιμετώπιση θεομηνιών 2018-2019.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
21.   Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Βελτίωση & εκσυγχρονισμός αντλιοστασίων άρδευσης & οικίσκων.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
22.   Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου: Επισκευές και βελτιώσεις υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
23.   Έγκριση μελετών και τρόπος εκτέλεσης των έργων:α)191/2018 Βελτίωση προσβασιμότητας οδών εκτός σχεδίου πόλης Κοζάνης, β)190/2018 Αποκατάσταση οδού Χρωμίου – Ποντινής.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
24.   Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: Συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της Βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
25.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
26.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ.Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης
Εισηγητής: κ. Αριστοτέλης Πουτακίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.   
27.   Διαγραφές διαφόρων ποσών – Εξειδίκευση διαφόρων πιστώσεων
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
28.   Έγκριση μελέτης και σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου με ΚΤΕΛ Αστικών Γραμμών 2018-2019.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
29.   Έγκριση υπογραφής σύμβασης παροχής συγκοινωνιακού έργου Κοζάνη – Χρώμιο
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
30.   Εκμίσθωση αγροτεμαχίων για καλλιέργεια Τ.Κ. Σιδηρών του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
31.   Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβαδού 52.669,00 τ.μ. τμήμα του υπ’ αριθμ. 721 χέρσου κοινοτικού της Τ.Κ. Αλωνακίων για επέκταση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
32.   Έγκριση απευθείας σύναψης σύμβασης μίσθωσης ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των 7ου, 14ου, 15ου και Α’ τμήματος 20ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Κοζάνης
33.   ΕΑΠ 2012-2016 Νέες εντάξεις – Απεντάξεις έργων.
 Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
34.   Έγκριση της αριθμ. 97/2018 Α.Δ.Σ. της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα «5η Αναμόρφωση – Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΔΒΚ έτους 2018»
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
35.   Εξέταση αιτήματος Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης για παραχώρηση της χρήσης του υπόγειου του Εκθεσιακού Χώρου της Νέας Βιβλιοθήκης.
Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Δημόπουλος, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
36.   Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. με τίτλο: Μελέτη για τη βελτιστοποίηση της Διαχείρισης των Α.Σ.Α. στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
37.   Ορισμός αντιπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΝ.ΔΗ.ΚΟ. Α.Ε. του Δήμου Κοζάνης
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης.
38.   Εξέταση αιτήματος Πολιτιστικού Συλλόγου Αλωνακίων «ΠΟΝΤΟΣ» για παραχώρηση της χρήσης του Πολιτιστικού Κέντρου Αλωνακίων για τις ανάγκες του συλλόγου.
Εισηγήτρια: κ. Χρύσα Αθανασιάδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
39.   Έγκριση υποβολής πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα HORIZON-2020-
Εισηγητής: κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 
40.   Έγκριση μελέτης 7/2018 με τίτλο: Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων.
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.
41.   Αιτήσεις -  έγγραφα – Ανακοινώσεις.
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ
 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να ενημερωθείτε σχετικά

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ


ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ