Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 30.01.2012


          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
----------------------
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                          

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
   
     Κοζάνη  26-01-2012
 Αρ. Πρωτ : 4.913       

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    30-01-2012
  ΗΜΕΡΑ    ΔΕΥΤΕΡΑ
    ΩΡΑ    19:00
    ΤΟΠΟΣ    ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω  τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο,  του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη,  με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

1.        ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ
Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
2.        Προγραμματισμός προσλήψεων για την αντιμετώπιση αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για το έτος 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.
3.        Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης δέσμευσης χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, προκειμένου να εκδοθεί άδεια ανέγερσης σχολικού συγκροτήματος Δημοτικού σχολείου και Νηπιαγωγείου στη ΖΕΠ.
Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου. 
4.        Παραχώρηση της χρήσης ακινήτου (πρώην Αστυνομικό Τμήμα Ξηρολίμνης) από την Κτηματική Υπηρεσία Κοζάνης στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητές: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Κυριαζίδης Φίλιππος, Πρόεδρος Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
5.        Παραχώρηση της κυριότητας ακινήτου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Χαραυγής (οικόπεδο σχολείου) από τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Δυτ. Μακεδονίας, Τμήμα Αναδασμού – Εποικισμού, στο Δήμο Κοζάνης.
Εισηγητές: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, δημοτικός σύμβουλος, κ. Σαββίδης Βασίλειος, Πρόεδρος Τ.Κ. Χαραυγής.
6.        Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου Κοζάνης με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικών Διανομών για τη διετία 2012-2013
Εισηγητής:  κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
7.        Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κοζάνης για την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.
8.        Συναίνεση η μη του Δ.Σ. για παραχώρηση κοινόχρηστης έκτασης  εμβ. 5.000 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Οινόης, στον Παπαδόπουλο Ρωμαίο για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητές: Κα Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Αβραμίδης Αβραάμ, εκπρόσωπος Τ.Κ. Οινόης.  
9.        Απευθείας εκποίηση δημοτικής έκτασης εμβ. 4.000 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λευκοπηγής, στον Δουγαλή Στυλιανό, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
Εισηγητές: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, δημοτικός σύμβουλος, κ. Ζαμίχος Ευάγγελος, Πρόεδρος Τ.Κ. Λευκοπηγής.
10.        Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη Συγκρότηση διαφόρων  Επιτροπών, για το έτος 2012.
α)Παραλαβής μικρών έργων (αρθρ. 15 Π.Δ. 171/87),  β)Παραλαβής Εκτελούμενων δημοτικών έργων από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, γ)Παραλαβής Προμηθειών, δ)Διενέργειας Διαγωνισμών,  ε)Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, στ)Εκτίμησης Ακινήτων
Εισηγητής: κ. Φλώρος Μάρκος, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.
11.        Α)Τρόπος εκτέλεσης έργων: α)Συντήρηση κεραμοσκεπών Δημοτικών Κτηρίων, β)Συντήρηση δικτύων άρδευσης
Β)Έγκριση Πρωτ. Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή γηπέδου στο Δ.Δ. Πετρανών.
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
12.        Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Παρθένα Τουμπουλίδου, Αντ/ρχος Κοζάνης
13.        Έγκριση χορήγησης αδειών:
Α) Υπηρεσιών διαδικτύου
Β)Τεχνικών παιγνίων
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος,  Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
14.         Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και τη Δευτέρα 30-01-2012, τις ώρες από 17:00 έως 19:00.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ