Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 22 Αυγούστου

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  17-08-2012

 Αρ. Πρωτ : 53.690

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
22-08-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
 
ΩΡΑ
20:00
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο  «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
Ενημέρωση και συζήτηση για τα Οικονομικά Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας
 
2.  

Έγκριση έκθεσης β’ τριμήνου έτους 2012 εκτέλεσης του προϋπολογισμού και αναμόρφωσης του.

 Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης

 
3.  
Επικαιροποίηση προγράμματος οικονομικής υποστήριξης Δήμου Κοζάνης
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
4.  

Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης με τίτλο «Λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού 3ου Γυμνασίου Κοζάνης» και ορισμός δύο εκπροσώπων

Εισηγητής: Κος Βλάχος Νικόλαος , Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης

 
5.  

Ορισμός Εκπροσώπου για παρακολούθηση της Συνεργασίας στα πλαίσια του Μνημονίου μεταξύ Δήμου Κοζάνης – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ ΑΕ.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
6.  

 Πολεοδομικά: α) Τροποποίηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) στο Ο.Τ. 11 β) Τροποποίηση της 524/10 Α.Δ.Σ για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στον οικισμό Αλωνακίων

Εισηγήτρια: Κα Κουϊμτζίδου Ελπίδα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
7.  

Α)Έγκριση Α.Π.Ε. των έργων 1) Πυρασφάλεια κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης 2)Διαμόρφωση Εξοπλισμός κλειστής Αίθουσας Γυμναστηρίου στο Λιάπειο θλητικό Κέντρο Δ.Δ. Κοίλων Κοζάνης

Β)Τροποποίηση της 68/1/2012 ΑΔΣ για μετάθεση προθεσμίας της προμήθειας «Αστικός Εξοπλισμός Τ.Κ. Νέας Χαραυγής»

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.  
 
8.  

Υποβολή απόψεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μ.Π.Ε. του έργου: «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας από την εταιρία VODAFON - ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» της Τ.Κ. Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης

Εισηγητές: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης, κ. Μαυρομάτης Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω Κώμης του Δήμου Κοζάνης

 
9.  

Α) Παράταση μίσθωσης αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Οινόης Β) Παρατάσεις συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση του 20ου Νηπιαγωγείου Δήμου Κοζάνης

Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
10. 

Α)Εκμίσθωση με δημοπρασία σχολικού αγροτεμαχίου στη Τ.Κ. Ροδιανής Β) Τροποποίηση ιδιωτικών συμφωνητικών μίσθωσης και απ’ευθείας μίσθωση τμήματος του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου. Γ) Παραχώρηση Ακινήτου στην Τ.Κ. Λευκόβρυσης.

Εισηγητής: κ. Τσανακτσίδης Ευστάθιος, εντεταλμένος Σύμβουλος
 
11. 
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγήτρια: Κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
12. 
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου, β)Αδειών Τεχνικών παιγνίων, γ) Αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
13. 

 Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 
 

 Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά. Το γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου θα είναι ανοικτό για ενημέρωση και την Τετάρτη  22-08-2012, τις ώρες από 17:00 έως 20:00.

 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ