Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 3 Ιουλίου

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

----------------------

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
                          
 

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 
 
 
 
 
 

 Κοζάνη  28-06-2012

 Αρ. Πρωτ : 42.007

 
 
 
 
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
03-07-2012
 
ΗΜΕΡΑ
ΤΡΙΤΗ
 
ΩΡΑ
14:30
 
ΤΟΠΟΣ
ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ
 

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:

 
 
1.  
Έκτακτη εισφορά του Δήμου Κοζάνης στο δίκτυο Ενεργειακών Δήμων.
Εισηγήτρια : κ. Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/χος Κοζάνης
 
2.  

 Καταβολή σε δόσεις εφάπαξ βοηθημάτων τριών (3) συνταξιούχων υπαλλήλων

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
3.  

Έγκριση δύο (2) προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΔΗΠΕΘΕ

Α) Ανάληψη από το ΔΗΠΕΘΕτης προετοιμασίας οργάνωσης και διεκπεραίωσης των εκδηλώσεων για το πρόγραμμα εορτασμού 100 χρόνων από την απελευθέρωση της Κοζάνης. Π/σμός 76.000,00 €

Β) Επεμβάσεις του ΔΗΠΕΘΕ στην αίθουσα Τέχνης για αξιοποίηση των χώρων του για θεατρικές και μουσικές παραστάσεις. Π/σμός 75.000,00 €

Εισηγήτρια: κ. Καλογερίδου Κυριακή, Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης.
 
4.  

Α) Έγκριση «προγράμματος δράσης – προϋπολογισμού» της ‘’Κοινωφελούς’’ και ανάληψη ευθύνης χρηματοδότησης του διαχειριστικού της ελλείμματος μέχρι την 31/12/2011.

Β) Έγκριση συμψηφισμού οφειλής προς τη Δ.Ο.Υ. η οποία αφορούσε την ‘’Κοινωφελή’’ και έχει αναλάβει ο Δήμος με τα παρακρατηθέντα.

Γ) Έγκριση συμψηφισμού οφειλής του Δήμου προς τη Δ.Ο.Υ. και τα Ασφαλιστικά Ταμεία , με τα παρακρατηθέντα.

Εισηγητές: : κ. Κυτίδης Κων/νος, Πρόεδρος Κοιν. Επιχ., κα Τουμπουλίδου Παρθένα, Αντ/ρχος Κοζάνης.

 
5.  

Α) Πρωτόκολλα προσωρινής - οριστικής παραλαβής έργων : 1) Κατασκευή Νέας Δεξαμενής Υδροδότησης στο Τ.Δ. Δρεπάνου 2) Κατασκευή αμαξοστασίου Δήμου Ελλησπόντου Β) Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργων 1) Κτίριο βιβλιοθήκης και Εκθεσιακού χώρου βιβλιοθήκης

Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
 
6.  

Έγκριση δύο (2) προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Επιτροπής Ερευνών Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

Α) Μελέτη καταγραφής, αρχειοθέτησης σε σύστημα GIS και εκπόνησης σεναρίων αξιοποίησης ακινήτων ιδιοκτησίας Δήμου Κοζάνης Πρ/σμού 140.000,00 €

Β) Τοπικό ενεργειακό σχέδιο δράσης Πρ/σμού 50.000,00 €
Εισηγητές: κ. Λάζαρος Μαλούτας Δήμαρχος Κοζάνης, κ. Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/χος Κοζάνη
 
7.  

Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία των Κοινοτικών (σχολικών) αγροτεμαχίων συνολικής έκτασης 35.563 τ.μ. της Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
8.  
Αποδοχή διαφόρων ποσών.
Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων
Τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2012.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
9.  
Έγκριση χορήγησης:

α) Αδειών Υπηρεσιών Διαδικτύου, β) Αδειών Τεχνικών Παιγνίων, γ)Παραγωγικών αδειών.

Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοζάνης
 
10. 
Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

 

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 14:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου και να ενημερωθείτε σχετικά.

 
 
 
 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
 
 
 
ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ