Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής τη Δευτέρα 31 Μαρτίου στις 12.00

 
   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ    ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Κοζάνη, 26 Μαρτίου 2014
Δ Η Μ Ο Σ     Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ                                                  Αριθμ. πρωτ : 16.929
          -------------                                                                            
           Γραμματεία 
    Οικονομικής Επιτροπής                                               Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
 Πληρ. : Γρηγοριάδης Ιωάννης                         Προς : Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
 
1
Θεόδωρο Βασδάρη
2
Θεόδωρο  Θεοδωρίδη
3
Νικόλαο Θεοδωρίδη
4

Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5
Θεοδώρα  (Δώρα) Σαββίδου - Εμμανουηλίδου
6
Άννα  Νανοπούλου
7
Στέλλα  Ρουσιάδου – Καλογερίδου
8
Ιωάννη  Μητσιάκο

                                                      

                                                             Κοιν.: 1) Λάζαρο Ν. Μαλούτα,  Δήμαρχο Κοζάνης 

                                                                    2) Ελευθέριο Ιωαννίδη

                                                                    3) Κων/νο Πουτακίδη

                                                                                                             

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) τη Δευτέρα  31 Μαρτίου 2014 και ώρα 12 : 00 για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

1.    5η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 1.932.327,32 ευρώ από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014

 

2.   Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 6.579,80 ευρώ από τον προϋπολογισμό χρήσης 2014, ως οικονομική συμμετοχή του Δήμου σε εργασίες που ζήτησε ο Δήμος από τη ΔΕΗ Α.Ε

 

3.   Εξέταση ενστάσεων των παρακάτω εταιριών κατά του από 28.01.2014 Πρακτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού ειδικών σχολείων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 749.334,45 ευρώ και αριθμό μελέτης 116/2012. Ήτοι :

                    I.        ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.

                 II.        CAL TEXNIKH ABEE

              III.        Κ. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΒΕΕ

                IV.        ΜΙΛΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 7 ΣΙΑ Ε.Ε.

                   V.        CAMELINO – ΓΑΒΡΙΗΛ Β. ΤΕΚΤΕΡΙΔΗΣ ΑΒΕΕ

                VI.        ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

4.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων και σήμανσης κεντρικού δρόμου της Τ.Κ. Λευκοπηγής» προϋπολογισμού 1.198.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 115/2011.

 

5.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων στην Τ.Κ. Μεταμόρφωσης» προϋπολογισμού 850.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 117/2011.

 

6.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 179.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 114/2011.

 

7.   Καθορισμός όρων διακήρυξης εκποίησης δημοτικής έκτασης 5.528,68 που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αλωνακίων του Δήμου Κοζάνης.

 

8.   Σύσταση παγίας προκαταβολής προϋπολογισμού χρήσης 2014 στους Προέδρους & Εκπροσώπους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης.

 

9.   Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρολογικών για το έτος 2014», προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 2/20143 – Ψήφιση πίστωσης.

 

10.Έγκριση και τρόπος εκτέλεσης - καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – για την «Προμήθεια λατομικών αδρανών υλικών για το έτος 2014», προϋπολογισμού 79.796,25 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 21/20143 – Ψήφιση πίστωσης.

 

11.Καθορισμός όρων διακήρυξης - έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – της «Προμήθειας έτοιμου σκυροδέματος, τσιμεντοπροϊόντων και ασφαλτικών για το έτος 2014», προϋπολογισμού 69.993,15 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 20/2014 – Ψήφιση πίστωσης.

 

12.Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών επί της αγωγής της εταιρείας «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε.» κατά του πρώην Δήμου Αιανής.

 

13.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 95/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Κοζάνης.

 

14.Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 413/2013 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

 

15. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 31/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης.

 

16.Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη¨, προϋπολογισμού 34.995,22 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 8/2014.

 

17.Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Αιανής¨, προϋπολογισμού 29.998,37 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 9/2014.

 

18.Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελίμειας¨, προϋπολογισμού 24.999,27 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 10/2014.

 

19.Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Ελλησπόντου¨, προϋπολογισμού 29.996,75 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 11/2014.

 

20.        Έγκριση ή μη αποτελέσματος και κατακύρωση ή μη δημοπρασίας ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών για τη ¨Συντήρηση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης¨, προϋπολογισμού 184.994,48 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 23% και αριθμό μελέτης 12/2014.

 

21.Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση ενός (1) ακινήτου Ε=60,42 τ.μ. ιδιοκτησίας του Δήμου Κοζάνης, που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων, στην πόλη της Κοζάνης.

 
 

22.        Αιτήσεις – Έγγραφα- Ανακοινώσεις.

 
      
 

 Α κ ρ ι β έ ς Α ν τ ί γ ρ α φ ο

       Κοζάνη, 26 Μαρτίου  2014
                   
 
         Γρηγοριάδης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος
Αντιδήμαρχος