Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Δευτέρα 20 Ιουλίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης συνεδριάζει την Δευτέρα, 20 Ιουλίου 2015, και ώρα 20:00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτίριο του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.        

Σύσταση Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Κοζάνης ή μη.

Εισηγητής: κ Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 

2.        

Ορισμός εκπροσώπων για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΒΙΟ.ΠΑ.Κ. Α.Ε.

Εισηγητής: κ Ελευθέριος Ιωαννίδης, Δήμαρχος Κοζάνης. 

3.        

Εξέταση αίτησης Καπετανάκη – Ζεάκη Ανθούλας για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 42 της Τ.Κ. Δρεπάνου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.        

Εξέταση αίτησης Κων/νου και Ρούσας Χατζηζήση για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 8 της Τ.Κ. Αργίλου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.        

Εξέταση πρότασης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου μεταξύ των Ο.Τ. 24 (πλατεία) & 18 της Τ.Κ. Πρωτοχωρίου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.        

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευές Τεχνικών έργων» 

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

7.        

Έγκριση 2ου τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Πρωτοχωρίου Δήμου Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.        

Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Εσωτερική Οδοποιία νέου οικισμού Κλείτου Β΄ φάση»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.        

Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση υδατόπυργου Δ.Κ. Κρόκου του Δήμου Κοζάνης».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.    

Εξέταση ένστασης αναδόχου του έργου «Κατασκευή πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού ολοκληρωμένης φροντίδας με εφαρμογή τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ο.Τ. 19 της Ζ.Ε.Π. Κοζάνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

11.    

Χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δομή στήριξης ατόμων με νοητική στέρηση και σύνοδες ψυχικές διαταραχές (αυτισμό) – Κέντρο ημερήσιας φροντίδας – Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης».

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

12.    

Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Διαγραμμίσεις δημοτικού οδικού δικτύου»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

13.    

Χορήγηση 1ης παράτασης της 1ης , 2ης   και 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΟΥ»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

14.    

Χορήγηση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση του Ο.Τ. 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης»

Εισηγητής: κ. Κων/νος Δεσποτίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

15.    

Τροποποίηση – Αναμόρφωση Προϋπολογισμού χρήσης 2015 του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

16.    

Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης εμβ. 5.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Άνω Κώμης, για καλλιέργεια αρωματικών φυτών..

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης    

17.    

Λύση σύμβασης μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων 2 στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

18.    

Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Σκόρδα Αθανασίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης και εξυπηρετούσε τις ανάγκες στέγασης του ΚΑΠΗ Καρυδίτσας.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

19.    

Εξέταση αίτησης Τζεμάρη Ειρήνης για παράταση μίσθωσης σχολάζοντος περιπτέρου που βρίσκεται επί της πλατείας Μπρίστολ στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

20.    

Εκμίσθωση δημοτικού αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πετρανών του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

21.    

Εξέταση αίτησης του Πατσώνα Αθανασίου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων μεταξύ των οδών Γ.Ρουσιάδη και Νιούλη στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

22.    

Εξέταση αίτησης της εταιρίας ΣΤΕΝΤΟΡ ΙΚΕ για την μετάθεση της ημερομηνίας προμήθειας «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ-ΑΙΑΝΗΣ-ΕΛΙΜΕΙΑΣ-ΔΗΜ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ» της υπ΄αριθμ. 15334/23-03-2015.

Εισηγητής: κ. Γεώργιος Βαλαής, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

23.    

Εκμίσθωση κυλικείων ΚΑΠΗ Α΄, Β΄, και Γ΄ Κοζάνης, Κρόκου, Άνω Κώμης, Καρυδίτσας και Αιανής του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Εμμανουήλ Κουτσοσίμος, εντεταλμένος σύμβουλος   

24.    

Εξέταση αίτησης της εταιρίας «Οικοδομική Ανάπτυξη-Σκυριανά Μάρμαρα ΑΒΕΤΕ» για συναίνεση η μη για το ξεκίνημα διενέργειας ερευνητικών εργασιών διαπίστωσης ύπαρξης μαρμάρου σε δημοτική έκταση της Τ.Κ. Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Αχιλλέας Δημητριάδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

25.    

Έγκριση των από 26/06/2015 και 08/07/2015 Πρακτικών της Επιτροπής Καταστροφής Υλικών που δεν έχουν καμία αξία.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Γρηγοριάδης, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κοζάνης.

26.    

Χορήγηση η μη αδειών λειτουργίας Οίκου Ανοχής επί της οδού τέρμα Μοναστηρίου στην Κοζάνη.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Ιωαννίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

27.    

Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις