Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Τίτλος Hμερομηνία δημοσίευσης
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ" 18/12/2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21-12-2018 (25) 18/12/2018
Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-12-2018 10/12/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ" 7/12/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ" 5/12/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ" 4/12/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ" 4/12/2018
Η πόλη της Κοζάνης υποδέχεται το 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας στην Κοβεντάρειο Δημοτική Ββιβλιοθήκη 4/12/2018
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Ξενοφώντος Τριανταφυλλίδη λόγω εργασιών τοποθέτησης εορταστικού διακόσμου 4/12/2018
Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ OXHMATΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 30/11/2018
23η Πρόσκληση 2018 (03.12.2018) 29/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Εργασίες υλοτόμησης για καθαρισμό αλσυλλίων και πυροπροστασία" 29/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ελλησπόντου" 29/11/2018
Αναλυτική και Περιληπτική Διακήρυξη του ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» 27/11/2018
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκμίσθωση κυλικείων (Α και Β) των ΚΑΠΗ, δημοτικής κοινότητας Κοζάνης, του Δήμου Κοζάνης 21/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ" 20/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" 20/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ" 20/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΑΛΙΔΩΤΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ" 20/11/2018
Aνοιχτή πρόσκληση υποβολής προσφοράς για "ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΓΗΣ" 20/11/2018