Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 14 αποτελεσμάτων.
Όνομα # φακέλων # εγγράφων
2011 0 681
2012 0 652
2013 0 662
2014
Υποφάκελοι: 2014
1 0
2015 0 616
2016 0 783
2017 0 256
2017- 0 684
2018 0 829
2019 0 646
2020 0 402
2021 0 385
2022 0 349
2023 0 305
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 14 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0303-2013 Μίσθωση ακινήτου για στέγαση Β τμήματος δέκατου πέμπτου νηπιαγωγείου.pdf 100k
1-0304-2013 γνωμοδότηση ΜΠΕ του έργου Εγκατάσταση.pdf 117k
1-0305-2013 γνωμοδότηση ΜΠΕ του έργου Έρευνα Λατομ.pdf 100k
1-0305-2013 γνωμοδότηση ΜΠΕ του έργου Έρευνα.pdf 100k
1-0306-2013 έγκριση της αρ. 18.2013 ΑΔΣ Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθ. για τροποποίηση προϋπσμού.pdf 81k
1-0307-2013 έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών.pdf 101k
1-0310-2013 διαγραφή ποσού 557.19 Ευρώ από βεβαιωτικούς καταλόγουςστο όνομα Αναστασία Ζιάμπα.pdf 91k
1-0311-2013 Συζήτηση λήψη απόφασης για την απόφαση.pdf 94k
1-0312-2013 τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 157k
1-0313-2013 τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.pdf 110k
1-0316-2013 έγκριση κανονισμού λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου στάθμευσης παρκόμετρα και επέκταση του(1).pdf 158k
1-0316-2013 έγκριση κανονισμού λειτουργίας συστήματος ηλεκτρονικού ελέγχου στάθμευσης παρκόμετρα και επέκταση του.pdf 158k
1-0317-2013 αναμόρφωση τροποποίηση προϋπολογισμού.pdf 147k
1-0318-2013 τροποποίηση συμπλήρωση της αρ. 569.2012 Α.Δ.Σ. επιβολή δικαιώματος χρήσης δημοτικών νεκροταφείων για το έτος 2013.pdf 136k
1-0319-2013 τροποποίηση συμπλήρωση της αρ. 570.2012 Α.Δ.Σ. επιβολή τέλους στάθμευσης αυτοκινήτων στην Πλατεία Συντάγματος για το έτος 2013.pdf 139k
1-0320-2013 Εξέταση αίτησης Κοντογούνη Ζήση για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 988 περιοχή ΖΕΧ.pdf 135k
1-0321-2013 έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης με δημοπρασία ανοικτό διαγωνισμό του έργου Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου.pdf 96k
1-0322-2013 έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου Αντικατάσταση Εσωτερικού δικτύου ύδρευσης τ.δ. Κοιλάδας.pdf 95k
1-0323-2013 έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης πρόχειρο διαγω.pdf 96k
1-0324-2013 έγκριση παράτασης 1ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας έργου Αν.pdf 121k