Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 15 αποτελεσμάτων.
Όνομα # φακέλων # εγγράφων
2011 0 681
2012 0 652
2013 0 662
2014
Υποφάκελοι: 2014
1 0
2015 0 616
2016 0 783
2017 0 256
2017- 0 684
2018 0 829
2019 0 646
2020 0 402
2021 0 385
2022 0 349
2023 0 555
2024 0 183
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 15 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0384-2013 έγκριση της 81.2013 μελέτης που αφορά το 6ο υποέργο προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών σε γεωτρήσεις Βαθυλάκου.pdf 84k
1-0385-2013 έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου Διαμόρφωση κεντρικού τμήματος οικισμού Κερασιάς.pdf 81k
1-0386-2013 έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης τ.δ. Αγίας Παρασκευής.pdf 81k
1-0387-2013 έγκριση παράτασης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Ηπειρώτικα.pdf 104k
1-0388-2013 Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών έργου Κατασκε.pdf 89k
1-0389-2013 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου κατασκ.pdf 92k
1-0390-2013 Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων στην Κοζάνη.pdf 86k
1-0391-2013 παραχώρηση χρήσης χώρου στο Ο.Τ. 880 στο Πολιτιστικό Σύλλογο τα Πλατάνια για εορταστικές εκδηλώσεις.pdf 88k
1-0392-2013 Ορισμός αντιπροσώπων για ετήσια τακτική γενική συνέλευση ΑΝΔΗΚΟ.pdf 84k
1-0393-2013 Ορισμός αντιπροσώπων για ετήσια τακτική γενική συνέλευση ΔΙΑΔΥΜΑ.pdf 81k
1-0395-2013 Χορήγηση αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου Γρηγοριάδου Σια ΕΕ.pdf 82k
1-0396-2013 Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα(1).pdf 135k
1-0396-2013 Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα.pdf 135k
1-0398-2013 Συμψηφισμός οφειλών του Δήμου στο Ελληνικό Δημόσιο ΔΟΥ Κοζάνης με το υπόλοιπο των παρακρατηθέντων(1).pdf 121k
1-0398-2013 Συμψηφισμός οφειλών του Δήμου στο Ελληνικό Δημόσιο ΔΟΥ Κοζάνης με το υπόλοιπο των παρακρατηθέντων.pdf 121k
1-0400-2013 τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.pdf 126k
1-0401-2013 τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 113k
1-0402-2013 Παραχώρηση δημοτικού χώρου στη ΔΕΗ για κατασκευή υπόγειου υποσταθμού.pdf 94k
1-0403-2013 Υποβολή πρότασης Κτίριο Πολιτιστικού Κέντρου Ευξείνου Λέσχης Προμήθεια εξοπλισμού.pdf 100k
1-0404-2013 έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Δ.Δ. Κρόκου.pdf 81k