Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0380-2013 Οριστική διαγραφή οχήματος Δήμου Κοζάνης.pdf 102k
1-0381-2013 Ψήφισμα για την κατάργηση του Α΄Σώματος Στρατού ΑΣΣ.pdf 86k
1-0382-2013 Εξέταση αίτησης κατοίκων οδού Μητρ. Φωτίου για παράνομη κεραία κινητής τηλεφωνίας.pdf 84k
1-0383-2013 Λύση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης ΔΕΥΑΚ και ΑΠΘ. ΕΛΚΕ.pdf 94k
1-0384-2013 έγκριση της 81.2013 μελέτης που αφορά το 6ο υποέργο προμήθεια και εγκατάσταση διάταξης πυκνωτών σε γεωτρήσεις Βαθυλάκου.pdf 84k
1-0385-2013 έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου Διαμόρφωση κεντρικού τμήματος οικισμού Κερασιάς.pdf 81k
1-0386-2013 έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης τ.δ. Αγίας Παρασκευής.pdf 81k
1-0387-2013 έγκριση παράτασης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας περαίωσης έργου Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Ηπειρώτικα.pdf 104k
1-0388-2013 Συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών έργου Κατασκε.pdf 89k
1-0389-2013 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου κατασκ.pdf 92k
1-0390-2013 Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται επί της οδού Βαλταδώρων στην Κοζάνη.pdf 86k
1-0391-2013 παραχώρηση χρήσης χώρου στο Ο.Τ. 880 στο Πολιτιστικό Σύλλογο τα Πλατάνια για εορταστικές εκδηλώσεις.pdf 88k
1-0392-2013 Ορισμός αντιπροσώπων για ετήσια τακτική γενική συνέλευση ΑΝΔΗΚΟ.pdf 84k
1-0393-2013 Ορισμός αντιπροσώπων για ετήσια τακτική γενική συνέλευση ΔΙΑΔΥΜΑ.pdf 81k
1-0394-2013 Ορισμός αντιπροσώπων για ετήσια τακτική γενική συνέλευση ΔΕΠΕΠΟΚ.pdf 84k
1-0395-2013 Χορήγηση αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου Γρηγοριάδου Σια ΕΕ.pdf 82k
1-0396-2013 Μετακίνηση Δημάρχου στην Αθήνα.pdf 135k
1-0398-2013 Συμψηφισμός οφειλών του Δήμου στο Ελληνικό Δημόσιο ΔΟΥ Κοζάνης με το υπόλοιπο των παρακρατηθέντων.pdf 121k
1-0400-2013 τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.pdf 126k
1-0401-2013 τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 113k