Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2013

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0577-2013 υπογραφή προγραμματικής σύμβασης Δ.Κ. ΑΝΚΟ ΔΕΥΑΚ.pdf 1,5MB
1-0578-2013 έγκριση της ΑΔΣ 216.2013 ΔΕΥΑΚ τιμολόγηση παροχής νερού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου(1).pdf 86k
1-0578-2013 έγκριση της ΑΔΣ 216.2013 ΔΕΥΑΚ τιμολόγηση παροχής νερού στον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.pdf 86k
1-0579-2013 ένσταση ΙΚΤΙΝΟΣ ΑΤΕ για προσβολή της αναλυτικής επιμέτρησης έργου Εσωτερικό.pdf 133k
1-0580-2013 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.pdf 151k
1-0581-2013 Τροποποίηση αναμόρφωση προϋπολογισμού.pdf 138k
1-0582-2013 τροποποιηση ρυμοτομικού Ο.Τ. 608 και 698 Σκρκα Αγ. Νικάνορας αλλαγή χρήσης από Νηπιαγωγείο σε Παιδική Χαρά.pdf 88k
1-0583-2013 τροποποιηση ρυμοτομικού Ο.Τ. 378 και 351 περιοχή Πλατεία Λασσάνη.pdf 123k
1-0584-2013 Αίτηση Σημανδράκος τροποποόιηση ρυμοτομικού Αγ. Αθανάσιος Πλατάνια Ο.Τ. 773.pdf 125k
1-0585-2013 χορήγηση προκαταβολής ποσού 63.126 στην ΚΞΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΩΑΝ.pdf 119k
1-0586-2013 ορισμός επιτροπής χαρακτηρισμού εδαφών έργου Διαμορφώσεις οικοδομικές εργασίες δημοτικών κτιρίων υποδομών.pdf 88k
1-0587-2013 συγκρότηση επιτροπής παραλαβής.pdf 95k
1-0588-2013 έγκριση της μελέτης 87.2012 ανάπλαση τοπικής κοινότητας Πετρανών.pdf 87k
1-0589-2013 Τρόπος εκτέλεσης έργου ανάπλαση τοπικής κοινότητας Πετρανών.pdf 99k
1-0590-2013 παράταση προθεσμίας έργου Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων στα Ο.Τ. 13,14,16,18 εργατικών κατοικιών ΖΕΠ.pdf 97k
1-0591-2013 εκποίηση τεσσάρων 4 παλαιών οχημάτων με δημοπρασία.pdf 93k
1-0592-2013 χορήγηση παραγωγικής άδειας κηπευτικών στον Τσαουσίδη.pdf 91k
1-0593-2013 τροποποίηση της αρ.139.2013 ΑΔΣ για Σύσταση επιτροπής για διάθεση κληρονομιαίας περιουσίας κληροδοτήματος Μανώλη.pdf 89k
1-0594-2013 διαγραφή προσαυξήσεων ΔΕΗ λόγω υπαιτιότητας της Υπηρεσίας.pdf 86k
1-0595-2013 διαγραφή προσαυξήσεων Παπαϊοδρανίδη λόγω υπαιτιότητας της Υπηρεσίας.pdf 85k