Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0037-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 157-2007 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Καρυδίτσας.pdf 71k
1-0038-2011 Τροποποίηση της αριθμ.13-2009 Α.Δ.Σ. Ελλησπόντου για ορισμό Δ.Σ. Α Παιδικού Σταθμού.pdf 71k
1-0040-1-2011 Τροποποίηση της αριθμ.5-2010 Α.Δ.Σ. Αιανής για ορισμό Δ.Σ. ΚΑΠΗ.pdf 70k
1-0041-2011 Αίτημα μετάταξης τριάντα επτά ατόμων προσωπικού Νομαρχιών που ανήκε σε .pdf 85k
1-0042-2011 Καθορισμός αυτοτελών οικισμών για απογραφή 2011(1).pdf 81k
1-0042-2011 Καθορισμός αυτοτελών οικισμών για απογραφή 2011.pdf 81k
1-0044-2011 Εγκριση ΑΔΣ Απολογισμός ΚΑΠΗ Καρυδίτσας (1).pdf 78k
1-0044-2011 Εγκριση ΑΔΣ Απολογισμός ΚΑΠΗ Καρυδίτσας .pdf 78k
1-0045-2011 Συζήτηση για την κατάσταση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας .pdf 86k
1-0046-2011 Ορισμός Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ.pdf 86k
1-0047-2011 Ορισμός τακτικών μελών Δ.Σ. ΔΗΠΕΘΕ.pdf 80k
1-0048-2011 Έγκριση νυκτερινής απασχόλησης προσωπικού έτους 2011(1).pdf 88k
1-0048-2011 Έγκριση νυκτερινής απασχόλησης προσωπικού έτους 2011.pdf 88k
1-0049-2011 Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την Δνση Πολεοδομίας.pdf 91k
1-0050-2011 Εγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας Τεχνικών Παιγνίων.pdf 80k
1-0051-2011 Εγκριση σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 82k
1-0052-2011 Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.pdf 84k
1-0053-2011 Συζήτηση συνενώσεων και ίδρυσης σχολικών μονάδων Α-θμιας και Β-θμιας εκπαίδευσης(1).pdf 86k
1-0053-2011 Συζήτηση συνενώσεων και ίδρυσης σχολικών μονάδων Α-θμιας και Β-θμιας εκπαίδευσης.pdf 86k
1-0054-2011 Συζήτηση για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.pdf 84k