Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0313-2011 Μεταφορά προσωπικού λόγω λυσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ανάπτυξης Τουρισμού - Πολιτισμού, πρώην Δήμου Αιανής .pdf 81k
1-0314-2011 Κατάργηση ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ Ελλησπόντου .pdf 86k
1-0315-2011Έγκριση επιστροφής ποσοστού 30%στους πολύτεκνους & ΑΜΕΑ από τα Δημοτικά τέλη έτους 2010.pdf 73k
1-0317-2011 Έγκριση απολογισμών σχολικών επιτροπών οικονομικού έτους 2010.pdf 98k
1-0318-2011 Ανάκληση της αριθμ. 181-2011 Α.Δ.Σ που αφορά πρόσληψη προσωπικού δίμηνης σύμβασης για ΚΕΦΟ Αιανής.pdf 72k
1-0319-2011 Ανάκληση της αριθμ. 183-2011 Α.Δ.Σ.pdf 72k
1-0320-2011 Έγκριση της αριθμ.8-2011 ΑΔΣ του ΔΗΠΕΘΕ που αφορά Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010.pdf 70k
1-0321-2011 Έγκριση της αριθμ.3-2011 ΑΔΣ της ΠΑΝΔΩΡΑΣ που αφορά Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 .pdf 72k
1-0323-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 81-2011 Α.Δ.Σ. που αφορά Συγχωνεύσεις Σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης(1).pdf 70k
1-0323-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 81-2011 Α.Δ.Σ. που αφορά Συγχωνεύσεις Σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pdf 70k
1-0324-2011 Εγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων.pdf 102k
1-0325-2011 Παραχώρηση χώρου στέγασης για τη λειτουργία των σχολ επιτροπών Αθμιας & Βθμιας εκπαίδευσης .pdf 69k
1-0326-2011 Χορήγηση αδειών για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο.pdf 80k
1-0327-2011 Χορήγηση αδειών για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο.pdf 74k
1-0328-2011 Αποδοχή χρηματικού ποσού από για το έργο Προμήθεια.pdf 71k
1-0329-2011 Εγκριση γινομένων δαπανών και ψήφιση πίστωσης για την εξόφληση των αντοίχων δαπανών του Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων.pdf 112k
1-0330-2011 Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης έτους 2011.pdf 84k
1-0331-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 187-2011 Α.Δ.Σ. που αφορά υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης.pdf 73k
1-0332-2011 Εγκριση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου Τ.Κ. Κρόκου.pdf 70k
1-0333-2011 Τροποποίηση της αρ. 299.2011 Α.Δ.Σ. που αφορά πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.pdf 73k