Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0354-2011 Συναίνεση για εγκατάσταση Αιολικού πάρκου θέση Αετοράχη Αρκούδη στη Δημοτική Ενότητα Αιανής.pdf 72k
1-0355-2011 έγκριση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κοζάνης.pdf 468k
1-0357-2011 Συναίνεση ή μη για διενέργεια ερευνητικών εργασιών για διαπίστωση ύπαρξης μαρμάρου στη Νέα Νικόπολη.pdf 66k
1-0358-2011 Αίτση Μπαντώλα για άδεια διέλευση από Κοινόχρηστο Χώρο στο Ο.Τ. 828 Άγιος Αθανάσιος Πλατάνια.pdf 67k
1-0359-2011 Εξέταση ένστασης Μαγνησαλή Ηλία κατά της αριθμ. 523-2010 Α.Δ.Σ.(1).pdf 72k
1-0359-2011 Εξέταση ένστασης Μαγνησαλή Ηλία κατά της αριθμ. 523-2010 Α.Δ.Σ..pdf 72k
1-0360-2011 Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού σε ΝΠΔΔ του ΔΚ λόγω μεταφοράς των αντικειμένων Πολιτισμού & Αθλητισμού.pdf 84k
1-0361-2011 Έγκριση της αριθμ.12-11 Α.Δ.Σ. της Κοιν. Επιχείρησης Κοιν.Πρόνοιας & Μέριμνας.pdf 68k
1-0362-2011 Έγκριση παράτασης ισχύος προγρ. σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ πρώην ΕΚΕΘΕΧ & νυν ΥΠ.ΠΟ Δήμου Κοζάνης ΔΗΠΕΘΕ(1).pdf 68k
1-0362-2011 Έγκριση παράτασης ισχύος προγρ. σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ πρώην ΕΚΕΘΕΧ & νυν ΥΠ.ΠΟ Δήμου Κοζάνης ΔΗΠΕΘΕ.pdf 68k
1-0363-2011 Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου(1).pdf 75k
1-0363-2011 Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου.pdf 75k
1-0364-2011 Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου Αντικατάσταση αγωγού αποχέτευσης Δ.Δ. Αγ. Παρασκευής.pdf 81k
1-0365-2011 Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου Ολοκλήρωση πλακοσκεπή αγωγού ομβρίων υδάτων Αιανής .pdf 80k
1-0366-2011 Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Κοιλάδας .pdf 80k
1-0368-2011 Εγκριση 1ου ΑΠΕ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ασφαλτόστρωση προς το γήπεδο ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ροδιανής .pdf 66k
1-0369-2011 Ανάκληση της αριθμ.192 ΑΔΣ που αφορά έγκριση μελέτης και λήψη άλλης .pdf 77k
1-0370-2011 Έγκριση μελέτης του έργου Κατασκευή οδών κυκλοφορίας οχημάτων νέου οικισμού Κλείτου .pdf 71k
1-0373-2011 Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης - ΔΕΥΑΚ για Διαχείριση των δικτύων ύδρευσης-αποχετευσης.pdf 85k
1-0375-2011 Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή .pdf 79k