Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0022-2011 Ορισμός ενός Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων από Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας(1).pdf 69k
1-0022-2011 Ορισμός ενός Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων από Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας(2).pdf 69k
1-0022-2011 Ορισμός ενός Δ.Σ. με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων από Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.pdf 69k
1-0023-2011 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων(1).pdf 76k
1-0023-2011 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων(2).pdf 76k
1-0023-2011 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων.pdf 76k
1-0024-2011 Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών από υπαλλήλους του Δήμου για προμήθειες ΕΚΠΟΤΑ.pdf 83k
1-0025-2011 Εγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.pdf 79k
1-0026-2011 Εγκριση χορήγησης αδειών λειτουργίας Τεχνικών Παιγνίων.pdf 80k
1-0027-2011 Καταγραφή μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στους πρώην Δήμους Αιανής Ελίμειας Ελλησπόντου Υψηλάντη.pdf 68k
1-0029-2011 Εγκριση της αριθμ. 3-2011 Α.Δ.Σ. ΔΕΠΑΚ που αφορά πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης(1).pdf 74k
1-0029-2011 Εγκριση της αριθμ. 3-2011 Α.Δ.Σ. ΔΕΠΑΚ που αφορά πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης.pdf 74k
1-0030-2011 Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας.pdf 76k
1-0031-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 153-2007 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Κοζάνης(1).pdf 71k
1-0031-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 153-2007 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Κοζάνης.pdf 71k
1-0032-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 159-2007 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του Δημοτικού Ωδείου.pdf 73k
1-0033-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 163-2007 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. της Πανδώρας.pdf 73k
1-0034-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 167-2007 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό.pdf 73k
1-0035-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 262-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Πρωτοχωρίου.pdf 71k
1-0036-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 155-2007 Α.Δ.Σ. που αφορά ορισμό Τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. του ΚΑΠΗ Λευκοπηγής.pdf 72k