Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0421-2011 Παράταση περαίωσης έργου Υποδομές περιοχών ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας.pdf 91k
1-0422-2011 Αίτηση Α_ εφορείας προΙστοτικών και κλασικών.pdf 65k
1-0423-2011 Προγραμματική Σύμβαση Περ Δυτ Μακεδ με Δήμους για Υπηρεσίες τεχν υποστήριξης ταμιευτήρα Ιλαρίωνα και ορισμό εκπροσώπων.pdf 122k
1-0425-2011 Αναχρηματοδότηση δανείων απο χορηγηθέντα δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.pdf 74k
1-0426-2011 Κατανομή ποσού 2ης δόσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών α΄& ββάθμια εκπαιδευση .pdf 78k
1-0427-2011Τροποποίηση προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και ΤΕΙ Δ.Μακεδονίας .pdf 82k
1-0428-2011 Προγραμματική Σύμβαση ΠΔΜ ΑΝΚΟ Δήμο για Υλοποίηση έργου ΕΕΛ Αιανής.pdf 82k
1-0429-2011Εγκριση υπογραφής Σύμβασης Δήμου ΚΤΕΛ Αστικών για παροχή συγκοινωνιακού έργου σε ΤΚ ΔΕ Κοζάνης .pdf 142k
1-0430-2011 Συναίνεση μίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης 41.043,46 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βατερού για φωτοβολταϊκά συστήματα.pdf 84k
1-0431-2011 Συναίνεση ή μη μίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης 40.319,54 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Βατερού για φωτοβολταϊκά συστήματα.pdf 83k
1-0432-2011 Συναίνεση ή μη μίσθωσης κοινόχρηστης έκτασης 33.516,00 τ.μ. που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πετρανών για φωτοβολταϊκά συστήματα.pdf 83k
1-0434-2011 Συναίνεση παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου στην Βοριαζίδου Μ .pdf 68k
1-0435-2011 Εκποίηση ή μη Δημοτικής έκτασης στην κτηματική περιοχή Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.pdf 79k
1-0436-2011 Παραχώρηση ή μη χρήσης αίθουσας ΑΠΣ Δρεπάνου στο Σύλλογο Δρεπάνου .pdf 73k
1-0437-2011 Παραχώρηση ή μη χρήσης κτηρίου το παλιό καφενείο Κτενίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο .pdf 73k
1-0438-2011Συγκρότηση επιτροπής για έλεγχο των αιτήσεων φιλοξενούμενων στους παιδικούς σταθμούς παιδιών .pdf 68k
1-0439-2011 Εγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης(1).pdf 95k
1-0439-2011 Εγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης απασχόλησης για τις ανάγκες της Πολεοδομίας του Δήμου Κοζάνης.pdf 95k
1-0440-2011 Συναίνεση ή μη για εγκατάσταση Αιολικού πάρκου ΒΟΥΡΙΝΟΣ Ι Σαμάρι-Γυμνή Κορυφή στους Δ Σιάτιστας & Κοζάνης.pdf 83k
1-0441-2011 Συναίνεση ή μη για εγκατάσταση Αιολικού πάρκου ΒΟΥΡΙΝΟΣ ΙΙ.pdf 81k