Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0442-2011 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ασφαλτοστρώσεις στα Δ.Δ. Δήμου Ελίμειας .pdf 74k
1-0443-2011 Έγκριση υποβολής πρότασης για συμμετοχή του Δήμου σε δράση του LIFE .pdf 91k
1-0444-2011 Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης 2011.pdf 87k
1-0445-2011 Έγκριση εργασιών από τη ΔΕΗ και ψήφιση πιστώσεων για την συμμετοχή του Δήμου.pdf 83k
1-0446-2011 Καθορισμός αριθμού ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου δικαίου ορισμένου χρόνου.pdf 72k
1-0447-2011 Συναίνεση παραχώρησης κοινόχρηστης έκτασης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ανατολή στην Μιτσικίδου Α .pdf 69k
1-0448-2011 Ξύλευση στο δάσος ΤΚ Μεταμόρφωσης.pdf 73k
1-0450-2011 Χορήγηση άδεια λειτουργίας καταστήματος προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου Γεωργίου.pdf 73k
1-0451-2011 Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ (Συμπλ Σ) του έργου ασφαλτοστρώσεις εσωτερικού οδικού δικτύου ΤΔ Κρόκου.pdf 75k
1-0452-2011 Έγκριση παράτασης προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου Ασφαλτοστρώσεις εσ. οδικού δικτύου Τ.Δ. Κρόκου.pdf 84k
1-0453-2011 Έγκριση μελέτης και τρόπος εκτέλεσης έργου Διαμόρφωση Εξοπλισμός γυμναστηρίου Λιάπειου Κέντρου Κοίλων.pdf 76k
1-0454-2011 Τρόπος εκτέλεσης έργου Μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.pdf 75k
1-0456-2011 Ρύθμιση χρεών προς το Δήμο Κοζάνης σύμφωνα με το Ν.3979-11.pdf 79k
1-0457-2011 έγκριση της αριθμ. 110.2011 Α.Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ που αφορά Πρακτικό καθορισμού.pdf 67k
1-0458-2011 Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης με ΔΕΥΑΚ για Διαχείριση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης δημ. ενοτήτων.pdf 70k
1-0459-2011 Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου έτους 2011.pdf 79k
1-0460-2011 Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου έτους 2011.pdf 87k
1-0461-2011 Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας Λαϊκών αγορών Ιωαννίδη .pdf 67k
1-0462-2011 Έγκριση υπογραφής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης-ΚΤΕΛ Αστικών .pdf 144k
1-0463-2011 Εκλογή Εκπροσώπων Δ.Σ. Κοζάνης στην Π.Ε.Δ..pdf 86k