Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0484-2011 Τρόπος εκτέλεσης έργου Εσωτερικό εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Μαυροδενδρίου.pdf 76k
1-0485-2011 Τροποποίηση προϋπολογισμού χρήσης έτους 2011.pdf 73k
1-0486-2011 Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου 2μηνη απασχόληση για το τμήμα πρασίνου.pdf 79k
1-0488-2011 Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στις εκδηλώσεις της 27ης Εμπορο-βιοτεχνικής & Γεωργικής Έκθεσης Δ. Μακεδονίας.pdf 69k
1-0490-2011 Εγκριση γενομένων μετακινήσεων Δημάρχου Κοζάνης στην Αθήνα.pdf 81k
1-0491-2011 Εγκριση γενομένης μετακίνησης της Αντιδημάρχου Κοζάνης κ.Μπουμπόναρη Νικολέτας στην Αθήνα.pdf 80k
1-0492-2011 Ξύλευση στο δάσος ΤΚ Οινόης.pdf 67k
1-0493-2011 Ξύλευση στο δάσος ΤΚ Πτελέας.pdf 67k
1-0494-2011 Ξύλευση στο δάσος ΤΚ Αργίλου.pdf 67k
1-0495-2011 Ξύλευση στο δάσος ΤΚ Σιδερών.pdf 67k
1-0496-2011 Ξύλευση στο δάσος ΤΚ Αυγής.pdf 67k
1-0497-2011 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.pdf 87k
1-0498-2011 Εγκριση 1ου ΑΠΕ του έγργου Ασφαλτοστώσεις Δήμου Δημητίου Υψηλάντη.pdf 68k
1-0499-2011 Παράταση περαίωσης εργασιών έργου Ασφαλτοστρώσεις εσωτερικού δικτύου Κρόκου.pdf 77k
1-0500-2011 Παράταση περαίωσης εργασιών έργου Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη.pdf 76k
1-0501-2011 Ανάκληση των αριθμ. 193-194-2011 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας(1).pdf 78k
1-0501-2011 Ανάκληση των αριθμ. 193-194-2011 Α.Δ.Σ. και λήψη νέας.pdf 78k
1-0504-2011 Συγκρότηση Επιτροπής για τον εορτασμό των εκατό 100 ετών από την απελευθέρωση της πόλης της Κοζάνης.pdf 71k
1-0505-2011Έγκριση Α.Δ.Σ. 9.2011Κοινωφελούς επιχείρησης για έκδοση εγγυητικών επιστολών.pdf 74k
1-0506-2011Έγκριση Α.Δ.Σ. 18.2011 Κοινωφελούς επιχείρησης για έκδοση εγγυητικών επιστολών.pdf 69k