Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0507-2011Έγκριση Α.Δ.Σ. 19.2011 Κοινωφελούς επιχείρησης για έκδοση εγγυητικών επιστολών.pdf 69k
1-0508-2011Έγκριση Α.Δ.Σ. 32.2011 Κοινωφελούς επιχείρησης για έκδοση εγγυητικών επιστολών.pdf 68k
1-0509-2011 Ανάκληση της αριθμ. 257.2011 για αποδοχή δωρεάς μετοχών ΔΙΑΔΥΜΑ κυριότητας ΤΕΔΚ.pdf 66k
1-0510-2011Εκμίσθωση δημοτικών αγροτεμαχίων Δ.Κ. Κρόκου.pdf 65k
1-0511-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 570-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά παράταση μίσθωσης αγρού στην περιοχή Κοίλων(1).pdf 75k
1-0511-2011 Τροποποίηση της αριθμ. 570-2010 Α.Δ.Σ. που αφορά παράταση μίσθωσης αγρού στην περιοχή Κοίλων.pdf 75k
1-0512-2011 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(1).pdf 66k
1-0512-2011 Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Αυθαιρέτων ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 66k
1-0513-2011 Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου ΔΕΥΑΚ ΑΝΚΟ επέκταση εκσυγχρονισμός τηλεθέρμανσης.pdf 731k
1-0514-2011 Αλλαγή δικαιούχου έργου Εγκατάσταση επεξεργασία λυμάτων Κεντρικός Αποχετευτικός Αιανής και λύση Προγραμματικής.pdf 70k
1-0515-2011 Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κοζάνης στην Α.Ε.ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.pdf 66k
1-0516-2011 υποβολή πρότασης στο 3ο ΕΑΠ της Προγραμματικής Σύμβασης Εκπόνηση μελετών.pdf 65k
1-0517-2011 παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή.pdf 73k
1-0518-2011 1ος ΑΠΕ ΚΑΙ 1ος ΠΚΤΜΜΕ Ανακατασκευή παλαιού γηπέδου ποδοσφαίρου στην Αιανή.pdf 66k
1-0519-2011 προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου Εσωτερική οδοποιία δ.δ. Αγίου Δημητρίου.pdf 80k
1-0520-2011 προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ύδρευση β_ φάση Δ.Δ. Πολυμύλου.pdf 80k
1-0521-2011 παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου Δίκτυο μεταφοράς ακάθαρτων ομβρίων Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου.pdf 94k
1-0522-2011 1ος ΑΠΕ του έργου Διαγραμμίσεις Κοζάνης.pdf 64k
1-0523-2011 Ψήφιση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στη δαπάνη για εργασίες ΔΕΗ.pdf 85k
1-0524-2011 Τροποποίηση Προϋπολογισμού Υ.Σ. 9.10.pdf 112k