Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2011

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0073-2011 Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου Κοζάνης στην Αθήνα(2).pdf 87k
1-0073-2011 Εγκριση μετακίνησης Δημάρχου Κοζάνης στην Αθήνα.pdf 87k
1-0074-2011 Εξέταση εγγράφου Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής για στήριξη του Δήμου για μετάβαση αντιπροσωπείας στη Γερμανία(1).pdf 82k
1-0074-2011 Εξέταση εγγράφου Αρχαιολογικού Μουσείου Αιανής για στήριξη του Δήμου για μετάβαση αντιπροσωπείας στη Γερμανία.pdf 82k
1-0075-2011 Απελευθέρωση ωραρίου μουσικής για την περίοδο της Αποκριάς 2011.pdf 72k
1-0076-2011 Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Κοζάνης σε μία ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση(1).pdf 192k
1-0076-2011 Συγχώνευση Κοινωφελών Επιχειρήσεων του Δήμου Κοζάνης σε μία ενιαία Κοινωφελή Επιχείρηση.pdf 192k
1-0079-2011 Λύση Επιχείρησης Ανάπτυξης Τουρισμού Αιανής, ορισμός εκκαθαριστή.pdf 90k
1-0081-2011 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.pdf 156k
1-0082-2011 Ορισμός μελών ΔΣ ΝΠΔΠ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης.pdf 96k
1-0083-2011 Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.pdf 144k
1-0084-2011 Ορισμός μελών ΔΣ ΝΠΔΠ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κοζάνης.pdf 97k
1-0085-2011 Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης .pdf 77k
1-0086-2011 Εγκριση της αριθμ. 57-2010 Α.Δ.Σ. ΔΑΚ που αφορά απολογισμό έτους 2010.pdf 78k
1-0087-2011 Εγκριση της αριθμ. 1-2011 Α.Δ.Σ. ΚΑΠΗ Λευκοπηγής που αφορά απολογισμό έτους 2010.pdf 78k
1-0088-2011 Εγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Κοζάνης- ΔΕΥΑΚ για δίκτυα ύδρευσης αποχέτευσης Αιανή- Υψηλάντη- Ελλήσποντο.pdf 162k
1-0089-2011 Εγκριση της αριθμ. 12-2011 Α.Δ.Σ. ΔΕΥΑΚ ΓΙΑ πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου και ορισμένου έργου.pdf 101k
1-0090-2011 Εγγραφή του Δήμου Κοζάνης σε Τοπικές εφημερίδες και περιοδικά(1).pdf 80k
1-0090-2011 Εγγραφή του Δήμου Κοζάνης σε Τοπικές εφημερίδες και περιοδικά.pdf 80k
1-0092-2011 Εγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.pdf 79k