Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-0001-2017 Τροποποίηση Α.Δ.Σ. 411.2014 όσον αφορά τον ορισμό Προέδρου ΔΕΥΑΚ λόγω παραίτησης Πεκρίδη.pdf 337k
1-0002-2017 Ανατροπή ανάκληση ανάκλησης υποχρέωσης έτους 2016.pdf 349k
1-0003-2017 ΑΠΕ Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημαρχείου.pdf 297k
1-0004-2017 Προϋπολογισμός Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.pdf 297k
1-0005-2017 Τροποποίηση συστατικής πράξης Κοβενταρείου Βιβλιοθήκης.pdf 336k
1-0006-2017 έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2017.pdf 700k
1-0007-2017 Απασχόληση σε 24ωρη και 12ωρη βάση και Κυριακές και Αργίες.pdf 509k
1-0008-2017 Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για 18ο νηπιαγωγείο.pdf 299k
1-0009-2017 Ενέργειες δικαιούχων δεσμευμένου λογαριασμού Πράσινου Ταμείου Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα.pdf 736k
1-0010-2017 Αίτησ Λούκα Ρυμοτομικό σχέδιο Ο.Τ. 1046 1049 1046 1050 Κόμβος Πανόραμα ΖΕΧ.pdf 313k
1-0011-2017 Μεταφορά ΚΑΠΗ Καρυδίτσας στο κοινοτικό κατάστημα.pdf 298k
1-0012-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Θεσ.νίκη στις 2.1.2017(1).pdf 302k
1-0012-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Θεσ.νίκη στις 2.1.2017(2).pdf 302k
1-0012-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Θεσ.νίκη στις 2.1.2017(3).pdf 302k
1-0012-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Θεσ.νίκη στις 2.1.2017(4).pdf 302k
1-0012-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Θεσ.νίκη στις 2.1.2017(5).pdf 302k
1-0012-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Θεσ.νίκη στις 2.1.2017.pdf 302k
1-0013-2017 Μετακίνηση Δημάρχου στην Κίνα στις 4.1.2017.pdf 310k
1-0013-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μετακίνηση Δημάρχου στην Κίνα στις 4.1.2017(1).pdf 311k
1-0013-2017 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Μετακίνηση Δημάρχου στην Κίνα στις 4.1.2017.pdf 311k