Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2021

Έγγραφα
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 41 - 60 από 95 αποτελέσματα.
Όνομα Μέγεθος
1-039-2021 Συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2021..pdf 296k
1-040-2021 Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έτους 2021.pdf 276k
1-041-2021 Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας Δημοπρασιών έτους 2021.pdf 276k
1-042-2021 (2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Καταστατικό ΑΝΔΗΚΟ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό.pdf 641k
1-043-2021 Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021.pdf 447k
1-044-2021 Τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής δημοπράτησης μελέτης ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ.pdf 1,1MB
1-045-2021 Άδεια υποβιβασμού πεζοδρομίου Τοζιόπουλος Βασίλειος.pdf 432k
1-046-2021 Άδεια υποβιβασμού πεζοδρομίου Πασιάκος Χρήστος.pdf 424k
1-047-2021 Χορήγηση άδειας παραγωγού υπαίθριου εμπορίου Ζήγρα Ελένη.pdf 349k
1-048-2021 Καθορισμός θέσεων υδρονομέων και αρδευτικής περιόδου 2021.pdf 397k
1-049-2021 Έναρξη εργασιών για συλλογή εγκαταλελλειμένων οχημάτων.pdf 314k
1-050-2021 Αναμόρφωση 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.pdf 415k
1-051-2021 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας έκτασης 233.270,05 τ.μ. Μαυροδένδρι για φωτοβολταϊκό πάρκο.pdf 280k
1-052-2021 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας έκτασης 49.995,43 τ.μ. Μαυροδένδρι για φωτοβολταϊκό πάρκο.pdf 367k
1-053-2021 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας έκτασης 57.680,41 τ.μ. Μαυροδένδρι για φωτοβολταϊκό πάρκο.pdf 366k
1-054-2021 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας έκτασης 87.745,54 τ.μ. Μαυροδένδρι για φωτοβολταϊκό πάρκο.pdf 367k
1-055-2021 Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας έκτασης 12.391,73 τ.μ. Μαυροδένδρι για φωτοβολταϊκό πάρκο.pdf 352k
1-056-2021 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απευθείας εκμίσθωση έκτασης 10.207 τ.μ. στα Λιβερά στην ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε..pdf 494k
1-056-2021 Απευθείας εκμίσθωση έκτασης 10.207 τ.μ. στα Λιβερά στην ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ Α.Ε..pdf 293k
1-057-2021 Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.pdf 453k
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 41 - 60 από 95 αποτελέσματα.