Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
1-001-2022 Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης από 09.01.2022 μέχρι 31-12-2023.pdf 270k
1-002-2022 Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής για το διάστημα από 9-1-2022 μέχρι 31-12-2023.pdf 279k
1-003-2022 Εκλογή Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το διάστημα από 9-1-2022 μέχρι 31-12-2023.pdf 281k
1-004-2022 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2022.pdf 3,2MB
1-005-2022 Έγκριση Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης ΟΠΔ 2022 Δήμου Κοζάνης.pdf 916k
1-006-2022 Σχέδιο δράσης για αειφόρο ενέργεια και το κλίμα ΣΔΑΕΚ.pdf 268k
1-007-2022 Τροποποίηση της 706-2018 ΑΔΣ -Ορισμός εκπροσώπων Κοινής Επιτροπής Μνημονίου Συνεργασίας.pdf 270k
1-008-2022 Τροποποίηση της 533-2019 ΑΔΣ -Εξουσιοδότηση Αντιδημάρχου Τεχνικών έργων για Κυκλοφοριακό.pdf 271k
1-009-2022 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.pdf 352k
1-010-2022 Μελέτη ΑΕΠΟ Φωτοβολταικά, ΣΚΟΠΟΣ Δ.Υψηλάντη, ΗΛΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΙΚΕ..pdf 1,1MB
1-011-2022 Μελέτη ΑΕΠΟ Φωτοβολταικά, Νέα Νικόπολη, ΠΙΒΟΤ ΣΟΛΑΡ.pdf 1,1MB
1-012-2022 Ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης έτους 2022 του ΟΑΠΝ._.pdf 866k
1-013-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Στοχοθεσία 2022 της ΚΔΒΚ..pdf 884k
1-014-2022 Στοχοθεσία προυπολογισμού 2022 του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης..pdf 496k
1-015-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2022.pdf 287k
1-016-2022 Ορισμός μελών Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων έτους 2022.pdf 281k
1-017-2022 Ορισμός μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών έτους 2022.pdf 281k
1-018-2022 εγγραφή ως συνδρομητή του Δήμου για τρεις γραμμές κινητής τηλεφωνίας αντιδημάρχων.pdf 270k
1-019-2022 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τροποποίηση δήλωσης παράτασης μίσθωσης λατομείου Αλωνακίων της ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ.pdf 3,8MB
1-020-2022 Υποβολή πρότασης 100 Κλιματικά ουδέτερες έξυπνες πόλεις.pdf 295k