Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Υποφάκελοι
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2011 197 0
2012 303 0
2013 353 0
2014 527 0
2015 495 0
2016 361 0
2017
Υποφάκελοι: 2017 (B)
479 1
2018 410 0
2019 519 0
2020 606 0
2021 727 0
2022 797 0
2023 536 0
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 13 αποτελεσμάτων.
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
162-2013 Ανατροπές αναλήψεων υποχρεώσεων οικ. έτους 2013.pdf 113k
163-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 109k
164-2012 Εισηγητική έκθεση β΄ τριμήνου 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 231k
164-2013 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 101k
165-2012 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 104k
165-2013 Κατακύρωση του έργου Διάνοιξη οδού Βαλαωρίτου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 131k
166-2012 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 105k
166-2013 Άσκηση έφεσης για υπόθεση Ευάγγελου Γιαννόπουλου καταβολή της ειδικής παροχής Δ. Αιανής(1).pdf 80k
166-2013 Άσκηση έφεσης για υπόθεση Ευάγγελου Γιαννόπουλου καταβολή της ειδικής παροχής Δ. Αιανής.pdf 80k
167-2012 Μείωση μισθωμάτων του Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 113k
167-2013 Όροι για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάθεσης μελέτης Σχολείου Ξηρολίμνης.pdf 123k
168-2012 Καθορισμός όρων εκμίσθωσης ακινήτου Κληροδοτήματος ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 123k
168-2013 Όροι για την προμήθεια σπόρων - φυτών και δενδρυλλίων.pdf 221k
169-2012 Αποδοχή της ένστασης της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ για την Προμήθεια Αναρροφητικού Σαρώθρου.pdf 155k
169-2013 Όροι για την προμήθεια υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων.pdf 152k
170-2012 Κατακύρωση δημοτικής έκτασης στην Οινόη.pdf 104k
170-2013 Όροι για την προμήθεια υλικών οδοσήμανσης(1).pdf 161k
170-2013 Όροι για την προμήθεια υλικών οδοσήμανσης.pdf 161k
171-2012 _Οροι για εκμίσθωση καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2.pdf 145k
171-2013 Όροι για την προμήθεια τροφίμων για Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης.pdf 231k