Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2015

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
283-2015 Όροι χωραφιών Κοντοβουνίου.pdf 227k
284-2015 Όροι χωραφιών Αμυγδαλιάς.pdf 228k
285-2015 Όροι χωραφιών Κερασιάς.pdf 228k
286-2015 5η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 211k
287-2015 5η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Κρόκου.pdf 209k
288-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ.Αλωνακίων.pdf 212k
289-2015 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Αγίας Παρασκευής.pdf 209k
290-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου.pdf 209k
291-2015 4η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Βατερού.pdf 208k
292-2015 5η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Καρυδίτσας.pdf 206k
293-2015 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 209k
294-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Μεταμόρφωσης.pdf 207k
295-2015 3η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Καλαμιάς.pdf 212k
296-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κερασιάς.pdf 208k
297-2015 1η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Κτενίου.pdf 210k
298-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Νέας Νικόπολης.pdf 210k
299-2015 5η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Πτελέας.pdf 208k
300-2015 5η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Σκήτης.pdf 208k
301-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Δ.Κ. Αιανής.pdf 209k
302-2015 2η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής Τ.Κ. Χαραυγής.pdf 211k