Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2014

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
109-2014 7η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 135k
110-2014 Εισηγητική έκθεση δ΄ τριμήνου 2013 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 211k
111-2014 Κατακύρωση για την Ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Πετρανών Κοζάνης.pdf 135k
112-2014 Κατακύρωση για ΕΚΑΒ Κοζάνης.pdf 139k
113-2014 Κατακύρωση για τη Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων αποθήκευσης αποβλήτων (skip container).pdf 114k
114-2014 Κατακύρωση για τη Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με σιμπίεση.pdf 111k
115-2014 Διαπραγμάτευση για τα τρόφιμα των Παιδικών Σταθμών για το έτος 2014.pdf 146k
116-2014 Όροι για την Ανάπλαση του ΟΤ 17 στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 274k
117-2014 Όροι για την Κατασκευή χώρων άθλησης Αγίου Δημητρίου.pdf 260k
118-2014 Όροι για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα για το 2014.pdf 305k
119-2014 Όροι για την προμήθεια οικοδομικών υλικών Δήμου Κοζάνης για το έτος 2014.pdf 126k
120-2014 Όροι για την Προμήθεια και αντικατάσταση λαμπήρων Led για τη Δ.Κ. Κοζάνης.pdf 267k
121-2014 _Οροι για εκμίσθωση καταστήματος επί των οδών Πλ. 28ης Οκτωβρίου & Τσιμηνάκη.pdf 114k
122-2014 _Οροι για εκμίσθωση λεωφορείου.pdf 114k
123-2014 Παραλαβή μελετών για Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για την αδειοδότηση υφισταμένων δικαιωμάτων χρήσεων νερού.pdf 137k
124-2014 1η Απόδοση λογαριασμού από τον Τριανταφύλλου Γεώργιο του Χαρισίου για την 16-2014 απόφ.Οικονομικής Επιτροπής.pdf 99k
125-2014 Άσκηση μήνυσης κατ΄αγνώστων για πυρκαγιά σε κάδους απορριμμάτων.pdf 77k
126-2014 Αποζημίωση από προσκύρωση Ευαγγελίας Βαρτζώκα του Δημητρίου.pdf 101k
127-2014 Αποζημίωση από αναλογισμό Ευαγγελίας Βαρτζώκα του Δημητρίου.pdf 101k
128-2014 Γνωμοδότηση για αποζημίωση ρυμοτόμησης Ματίνας & Ιωάννη Στραβού του Νέστωρα.pdf 104k