Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2012

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
142-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Μανθούλη Κωνσταντίνο του Γεωργίου.pdf 108k
143-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής στον Βλάχο Σωτήριο του Κωνσταντίνου.pdf 107k
144-2012 Απευθείας στον ΓΚΟΓΚΟΜΗΤΡΟ ΖΗΣΗ για Ανακατασκυή στρώσεων κυκλοφορίας πόλεως Κοζάνης.pdf 111k
145-2012 Κατακύρωση της προμήθειας ελαιολιπαντικών για το 2012.pdf 128k
146-2012 Κατακύρωση του έργου Διαγραμμίσεις εσωτερικού δικτύου οδοποιίας 2012.pdf 126k
147-2012 Απόρριψη ενστάσεων για τη μίσθωση ακινήτου της Πολεοδομίας.pdf 164k
148-2012 Κατακύρωση ασφαλιστικών συμβολαίων για το 2012.pdf 111k
149-2012 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 7ο Νηπιαγωγείο.pdf 141k
150-2012 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 18ο Νηπιαγωγείο.pdf 140k
151-2012 Όροι για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Οινόη.pdf 127k
152-2012 Όροι για τις δράσεις δημοσιότητας και ευασθητοποίησης κοινού.pdf 313k
153-2012 Αποζημίωση από προσκύρωση Γκέκας Ηλίας & Πλιάτσιου Βασιλική.pdf 106k
154-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 114k
155-2012 Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 103-2012 αποφ Οικον. Επιτρ..pdf 102k
156-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαρτ.-Απριλ 2012 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 106k
157-2012 Έγκριση εντάλματος προπληρωμής βοηθήματος πρώτων κοινωνικών βοηθειών στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 102k
158-2012 Αποζημίωση λόγω διαφοράς τιμής Ιωάννης Καραγκούνης του Ζήση.pdf 105k
159-2012 Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 125k
164-2012 Εισηγητική έκθεση β΄ τριμήνου 2012 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 231k
165-2012 Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 104k