Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
217-2017 Έγκριση 3ου Πρακτικού και τερματισμός για την εκμίσθωση καταστήματος επι της οδού Ι. Τράντα 2 (πρώην Παφύλης).pdf 206k
218-2017 Κατακύρωση οριστική για προμήθεια γραφικής ύλης.pdf 249k
219-2017 Κατακύρωση οριστική για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας.pdf 289k
220-2017 Έγκριση πρακτικού και σύτσαη ομάδας εργασίας για την προμήθεια λιπαντικών.pdf 256k
221-2017 Κατακύρωση για τις ασφάλειες οχημάτων 2017-2018.pdf 319k
222-2017 Έγκριση τροποποίησης για συμπληρωματική σύμβαση για τις εργασίες συντήρησης -επισκευής οχημάτων.pdf 209k
223-2017 Υποβολή μήνυσης κατά της Σοφίας Τσαβδαρίδου του Αναστασίου για φθορά σαρώθρου.pdf 200k
224-2017 6η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 216k
225-2017 11η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 241k
226-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή Δημοτικών κτιρίων ΔΕ Κοζάνης.pdf 202k
227-2017 Έγκριση τροποποίησης για συμπληρωματική σύμβαση για την Προμήθεια φρέσκου γάλακτος.pdf 209k
229-2017 Έγκριση Πρακτικού της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (GIS).pdf 441k
230-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Ανακατασκευή αύλειου χώρου στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο.pdf 309k
231-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την κατασκευή κερκίδων & ελαιοχρωματισμός 17ου Δημοτικού Σχολείου.pdf 382k
232-2017 Κατακύρωση για την Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο.pdf 464k
233-2017 _Οροι για εκποίηση στο Βατερό (Ραφαηλίδης).pdf 253k
234-2017 Έγκριση της μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια ιστών φωτισμού ΦΟΠ.pdf 853k
235-2017 Έγκριση της μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια Λαμπτήρων φωτιστικών 2017.pdf 866k
236-2017 Έγκριση της μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια θερμής ασφάλτου και ασφαλτικού διαλύματος.pdf 786k
237-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για καθαριότητα γραφείων δημοτικών κτιρίων- ψήφιση πίστωσης.pdf 941k