Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
299-2017 Βεβαίωση κάλυψης δαπάνης των θέσεων ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας.pdf 215k
300-2017 Έγκριση διαπραγμάτευσης για την προμήθεια λιπαντικών.pdf 198k
301-2017 Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων κια μηχανημάτων.pdf 431k
302-2017 Κατακύρωση για εκμίσθωση καταστήματος επι της οδού Βαλταδώρων 2.pdf 217k
303-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Οινόης.pdf 217k
304-2017 Έγκριση 1ου Πρακτικού και νέοι όροι για εκμίσθωση καταστήματος επι 28ης Οκτωβρίου & Τσιμηνάκη.pdf 244k
305-2017 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια υγρών καυσίμων.pdf 208k
306-2017 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.pdf 226k
307-2017 8η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 200k
308-2017 14η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 221k
309-2017 Τερματισμός του διαγωνισμού για την Προμήθεια Λαμπτήρων φωτιστικών 2017.pdf 197k
310-2017 Απευθείας ανάθεση για Κατασκευή κιοσκιού στην Τ.Κ. Σπάρτου.pdf 210k
311-2017 Απευθείας ανάθεση για Ανάπλαση Κεντρικής πλατείας Κίσσας.pdf 209k
312-2017 Όροι για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 245k
313-2017 Όροι για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης.pdf 1MB
314-2017 Όροι για την βελτίωση γηπέδου ποδοσφαίρου κλπ Άνω Κώμης.pdf 541k
315-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για καθαριότητα γραφείων δημοτικών κτιρίων.pdf 230k
316-2017 Κατακύρωση οριστική για την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για το σχέδιο sumbi.pdf 253k
317-2017 Κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών για το 2017.pdf 254k
318-2017 Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για ταχυδρομικά τέλη.pdf 235k