Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
444-2017 Άσκηση ή μη αίτησης ανακοπής για την εταιρία Α & Φ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Α.Ε.pdf 200k
445-2017 Όροι για την Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.pdf 444k
446-2017 Όροι για την Κατασκευή περίφραξης σε Χώρο Απόθεσης Αδρανών Υλικών.pdf 447k
447-2017 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια γραφικής ύλης.pdf 212k
448-2017 Έγκριση δαπάνης συμμετοχής σε συνάντηση του έργου με ακρωνύμιο SYMBI.pdf 208k
449-2017 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2016 κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 318k
450-2017 13η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 213k
451-2017 20η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 249k
452-2017 Όροι για την Εκτέλεση έργων στο Κουρί.pdf 474k
453-2017 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.pdf 278k
454-2017 Άγονη η 2η δημοπρασία και τερματισμός για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αλωνακίων.pdf 249k
455-2017 Έγκριση πρακτικού οικονομικών προσφορών για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Κοζάνης.pdf 306k
456-2017 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών για την Προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών σε κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου Κοζάνης.pdf 387k
457-2017 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια ιστών φωτισμού ΦΟΠ.pdf 315k
458-2017 Κατακύρωση οριστική για την καθαριότητα γραφείων δημοτικών κτιρίων.pdf 341k
459-2017 Κατακύρωση οριστική εν μέρει και διαπραγμάετυση για την Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού Καθαριότητα του Δήμου.pdf 344k
460-2017 Τροποποίηση της 72-2017 ΑΟΕ περί Συγκρότησης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μελετών για το 2017.pdf 232k
462-2017 Απευθείας ανάθεση για Ηλεκτροφωτισμός οδού Ερατούς πόλης Κοζάνης.pdf 240k
463-2017 Απευθείας ανάθεση για Ηλεκτροφωτισμός Παιδικών Χαρών.pdf 241k
464-2017 Απευθείας ανάθεση για Ηλεκτροδότηση Κλειστού Γυμναστηρίου.pdf 241k