Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
465-2017 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2018.pdf 234k
466-2017 Δικαίωμα βοσκής για το 2018.pdf 240k
467-2017 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2018.pdf 303k
468-2017 Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2018.pdf 238k
469-2017 Ειδικό τέλος στάθμευσης για έργα σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2018.pdf 238k
470-2017 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2018.pdf 200k
471-2017 Τέλος χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων για το 2018.pdf 237k
472-2017 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2018.pdf 240k
473-2017 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2018.pdf 243k
474-2017 Τέλη Λαϊκών Αγορών για το 2018.pdf 243k
475-2017 Τέλος διαφήμισης για το 2018.pdf 248k
476-2017 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2018.pdf 232k
477-2017 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2018.pdf 279k
478-2017 Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για πολύτεκνους, απόρους και ΑΜΕΑ, για το 2018.pdf 241k
479-2017 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το 2018.pdf 253k
480-2017 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2018.pdf 367k
481-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.pdf 358k
482-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στη ΔΕ Δημ. Υψηλάντη.pdf 582k
484-2017 Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού 2016 κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 296k