Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
136-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια υλικών δόμησης.pdf 484k
137-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τις ασφάλειες οχημάτων.pdf 374k
138-2017 Απευθείας ανάθεση για Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων Κ.Χ. Δ.Ε. Αιανής.pdf 207k
139-2017 2η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 36-2017 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 227k
140-2017 3η Έγκριση εντάλματος προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Μαρτίου - Απριλίου 2017 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 221k
141-2017 Όροι για ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Κρόκου.pdf 456k
142-2017 Κατακύρωση οριστική για το Δίκτυο ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Δρεπάνου.pdf 227k
143-2017 Κατακύρωση οριστική για τις συμπληρωματικές εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου Βιβλιοθήκης.pdf 230k
145-2017 Μη άσκηση αναίρεσης κατά Κίλα Γεωργίου του Ηλία για την 361-2017 απόφ. του Διοικ. Εφετείου Θεσσαλονίκης.pdf 204k
146-2017 Μη άσκηση αναίρεσης κατά Κίλα Γεωργίου του Ηλία για την 362-2017 απόφ. του Διοικ. Εφετείου Θεσσαλονίκης.pdf 203k
147-2017 Αποζημίωση από ρυμοτομία της Λιάλια - Κουκουλοπούλου Αναστασίας - Συμψηφισμός.pdf 204k
148-2017 Μη άσκηση έφεσης υπόθεσης Νικολαϊδη Γεωργίου του Αντωνίου.pdf 210k
149-2017 Όροι για τη μίσθωση ακινήτου για το 8ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 269k
150-2017 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για Τσαπανίδη Αναστάσιο του Δημητρίου.pdf 198k
151-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια γραφικής ύλης- ψήφιση πίστωσης.pdf 351k
152-2017 Όροι για την Προμήθεια υγρών καυσίμων.pdf 677k
153-2017 8η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 212k
154-2017 Όροι για ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 540k
155-2017 Όροι για ενεργειακή αναβάθμιση 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.pdf 540k
156-2017 Όροι για κατασκευή κερκίδων & ελαιοχρωματισμός 17ου Δημοτικού Σχολείου.pdf 526k