Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017

Υποφάκελοι
Όνομα # εγγράφων # φακέλων
2017 (B) 59 0
Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
360-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια ελαστικών οχημάτων κια μηχανημάτων.pdf 283k
361-2017 Απευθείας ανάθεση για Οριοθέτηση χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης πόλης Κοζάνης.pdf 211k
362-2017 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού-ψήφιση πίστωσης.pdf 488k
363-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Λιβερών.pdf 246k
364-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ.Ξηρολίμνης.pdf 240k
365-2017 17η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 224k
366-2017 Όροι για την 2η εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σιδερών.pdf 240k
367-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Κάτω Κώμης.pdf 255k
368-2017 Κατακύρωση για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2017.pdf 202k
369-2017 10η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 204k
370-2017 Έγκριση δαπανών Ιουλίου - Αυγούστου παγίας προκαταβολής έτους 2017 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 282k
371-2017 Απευθείας ανάθεση για κατασκευή μικρών τεχνικών έργων ΔΕ Κοζάνης.pdf 211k
372-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την εγκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβου σε σχολικά κτίρια.pdf 263k
373-2017 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (GIS).pdf 241k
374-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση Δήμου και ΔΕΥΑΚ (GIS).pdf 285k
375-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Δ.Κ. Αιανής.pdf 237k
376-2017 Όροι για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Χρωμίου.pdf 239k
377-2017 Όροι για την Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων Δήμου Κοζάνης.pdf 1,4MB
378-2017 1η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 199k
379-2017 Έγκριση 2ου Πρακτικού και τερματισμός για την εκμίσθωση καταστήματος επι 28ης Οκτωβρίου & Τσιμηνάκη.pdf 207k