Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2017 (B)

Έγγραφα
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 41 - 59 από 59 αποτελέσματα.
Όνομα Μέγεθος
521-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου.pdf 411k
522-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.pdf 314k
523-2017 Κατακύρωση προσωρινή για Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης.pdf 339k
524-2017 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση προσβασιμότητας υποδομών Δήμου Κοζάνης για ΑΜΕΑ.pdf 387k
525-2017 Σύνταξη προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 766k
526-2017 Κατακύρωση για τη μίσθωση ακινήτου για το 8ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 224k
527-2017 2η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ.pdf 199k
528-2017 1η Έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. Ι. & Γ. ΜΙΚΡΟΥ.pdf 197k
529-2017 Σύνταξη Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικ. έτους 2018.pdf 523k
530-2017 16η Ανατροπή - ανάκληση δεσμεύσεων οικ. έτους 2017.pdf 200k
531-2017 24η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 213k
532-2017 Κατακύρωση οριστική εν μέρει και διαπραγμάτευση για τις Εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών 2017-2018.pdf 304k
533-2017 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων πόλης Κοζάνης.pdf 229k
534-2017 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και τεχνικών για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού Δήμου Κοζάνης.pdf 619k
535-2017 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών για την Προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.pdf 220k
536-2017 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών και λοιπών μηχανών γραφείου.pdf 286k
537-2017 Κατακύρωση οριστική για υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στη ΔΕ Δημ. Υψηλάντη.pdf 272k
538-2017 Αποζημίωση από αναλογισμό Μαλλούς Αναστάσιος & Ταραμάνης Στυλιανός.pdf 198k
539-2017 Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων για το έτος 2018.pdf 316k
— 20 Αντικείμενα ανά σελίδα
Εμφάνιση 41 - 59 από 59 αποτελέσματα.