Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
240-2018 Όροι για την Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Κοζάνης.pdf 1,5MB
241-2018 Άσκηση έφεσης κατά απόφασης Πρωτοδικείου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.pdf 440k
242-2018 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της Αθανασιάδου Χρυσούλας.pdf 197k
243-2018 Όροι για την Βελτίωση εγκαταστάσων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 528k
244-2018 2η έγκριση γενόμενων δαπανών κληρ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ στην Αιανή.pdf 200k
245-2018 Κατακύρωση οριστική για την Συντήρηση πεζοδρομίων και πλατειών Τ.Κ. Κοίλων & Χαραυγής.pdf 251k
246-2018 Όροι για την Συμφωνία - Πλαίσιο για Τοπογραφικές Εργασίες Δήμου Κοζάνης.pdf 977k
247-2018 Όροι για την Προμήθεια Οχήματαος 4 Χ 4 για το συνεργείο αποτυπώσεων.pdf 378k
248-2018 Όροι για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου (Κολίτσας Ιωάννης).pdf 260k
249-2018 Οριστική κατακύρωση της διαπραγμάτευσης της επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου.pdf 263k
250-2018 4η Απόδοση λογαριασμού από την Ιακωβίδου Πελαγία για την 191-2018 αποφ Οικον. Επιτρ.(προνοιακών).pdf 231k
251-2018 5η Έγκριση προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου - Αυγούστου 2018 στην Ιακωβίδου Πελαγία.pdf 220k
252-2018 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Ανθοτόπου.pdf 219k
253-2018 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πτελέας.pdf 229k
254-2018 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Αλωνακίων.pdf 219k
255-2018 Κατακύρωση για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Πετρανών.pdf 181k
256-2018 7η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 316k
257-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Κοζάνης.pdf 290k
258-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων.pdf 208k
259-2018 Κατακύρωση για το ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ.pdf 199k