Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
301-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 209k
302-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 208k
303-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την προμήθεια λιπαντικών.pdf 207k
304-2018 Κατακύρωση οριστική για την Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Κοζάνης.pdf 224k
305-2018 Άγονη η 2η δημοπρασία και τερματισμός της εκμίσθωσης κυλικείο των Α & Β ΚΑΠΗ του Δήμου Κοζάνης.pdf 199k
306-2018 Όροι για την προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών του Δήμου Κοζάνης.pdf 2MB
307-2018 Μη άσκηση έφεσης κατά απόφασης Πρωτοδικείου ΟΤΕ Α.Ε.pdf 197k
308-2018 Κατακύρωση οριστική για προμήθεια υγρών καυσίμων.pdf 286k
309-2018 Κατακύρωση για την 2η εκμίσθωση αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Σκήτης.pdf 222k
310-2018 Έγκριση οικονομικών και οριστική κατακύρωση για την Προμήθεια Οχήματος 4 Χ 4 για το συνεργείο αποτυπώσεων.pdf 260k
311-2018 Κατακύρωση οριστική για την Γεωτεχνική έρευνα για ανέγερση κτιρίων και κλειστών γυμναστηρίων.pdf 220k
312-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Επισκευή και συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων έργου.pdf 1,1MB
313-2018 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Ιωαννίδη Ελευθερίου.pdf 198k
314-2018 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της Τασοπούλου Ελένης.pdf 198k
315-2018 Αποδοχή αίτησης του Γκανάτσιου Δημητρίου του Μάρκου για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.pdf 206k
316-2018 Αποδοχή αίτησης του Γκανάτσιου Δημητρίου του Μάρκου για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς.pdf 205k
317-2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ΝΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ -ΑΙΑΝΉ (Κόμπος Θωμάς).pdf 201k
318-2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για ΚΑΝΤΖΑΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ (Τσιολάκη Σοφία).pdf 200k
319-2018 Μη άσκηση έφεσης και συμβιβαστική επίλυση διαφοράς στην Μηλιώνη Μαρία.pdf 207k
320-2018 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και τεχνικών για προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου.pdf 290k