Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
021-2018 Κατακύρωση οριστική για την Συντήρηση και επισκευή στέγης Ειδικού Σχολείου.pdf 252k
022-2018 Κατακύρωση οριστική για την Αποκατάσταση υποδομών στην Τ.Κ. Κάτω Κώμης.pdf 228k
023-2018 Κατακύρωση οριστική για την Κατασκευή περίφραξης σε Χώρο Απόθεσης Αδρανών Υλικών.pdf 230k
024-2018 Κατακύρωση οριστική για Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης.pdf 252k
025-2018 Όροι για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κοζάνης.pdf 2MB
026-2018 1η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 235k
027-2018 3η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 243k
028-2018 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Μελετών για το 2018.pdf 248k
029-2018 Κατακύρωση προσωρινή της διαπραγμάτευσης για τις Εργασίες αποχιονισμού - αντιμετώπιση θεομηνιών 2017-2018.pdf 339k
030-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Μεταφορά Βιβλιοθήκης.pdf 217k
031-2018 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση Τζήμκα Χ και Γκέκα Ε.pdf 197k
032-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την Νέα Βιβλιοθήκη.pdf 417k
033-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού - ψήφιση πίστωσης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf 1,2MB
034-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Υπηρεσίες φύλαξης αμαξοστασίου.pdf 446k
035-2018 Όροι για την Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.pdf 518k
036-2018 Κατακύρωση οριστική εν μέρει και επανδημοπράτηση για την Προμήθεια κινητού εξοπλισμού κτιρίου Βιβλιοθήκης Κοζάνης.pdf 275k
037-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας - ψήφιση πίστωσης.pdf 575k
038-2018 4η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 238k
039-2018 Έγκριση πρακτικών δικαιολογητικών και τεχνικών για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση.pdf 240k
040-2018 Όροι για την Οδική ασφάλεια Δήμου Κοζάνης.pdf 565k