Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
120-2018 Όροι για εκμίσθωση βοσκήσιμης έκτασης Χαραυγής.pdf 235k
121-2018 Τροποποίηση της 13-2018 ΑΟΕ περί Αποδοχής της αίτησης Τζάλια Άννας του Γεωργίου οφειλές κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 243k
122-2018 Όροι για την Συντήρηση πεζοδρομίων και πλατειών Τ.Κ. Κοίλων & Χαραυγής.pdf 577k
123-2018 Όροι για την Ολοκλήρωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Νέας Νικόπολης.pdf 535k
124-2018 Συγκρότηση Ε.Δ.Δ.Μ για Γεωτεχνική έρευνα - μελέτη σε δημόσια ακίνητα για γυμναστήρια.pdf 237k
125-2018 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου (Jurkova vera).pdf 218k
126-2018 Έγκριση πρακτικού και επαναδημοπράτηση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Άνω Κώμης (Σταμκόπουλος Δημήτριος).pdf 211k
127-2018 Κατακύρωση για σταυλικές εγκαταστάσεις στην Τ.Κ. Αλωνακίων (Σισμανίδης Αντώνιος).pdf 217k
128-2018 8η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 230k
129-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεια τσιμεντοπροϊόντων σκυροδέματος ασφαλτικών.pdf 379k
130-2018 Ανάκληση της 99-2018 ΑΟΕ και κατακύρωση προσωρινή για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση.pdf 382k
131-2018 Κατακύρωση προσωρινή για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κοζάνης.pdf 315k
132-2018 Καθορισμός Τελών άρδευσης Αλωνακίων 2018.pdf 198k
133-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Επισκευή ελαστικών επισώτρων.pdf 206k
134-2018 Κατακύρωση το πανηγύρι του Δρεπάνου ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ 2018.pdf 200k
135-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για παραγωγή πρωτογενούς υλικού τουριστικών οδηγών - ψήφιση πίστωσης.pdf 333k
136-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.pdf 1MB
137-2018 Ορισμός πληρεξούσου δικηγόρου για τις εταιρίες ENERGA & HELLAS POWER (Χατζής Άγγελος).pdf 201k
138-2018 4η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 254k
139-2018 9η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 216k