Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
140-2018 Κατακύρωση οριστική για την Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου στην Τ.Κ. Μαυροδενδρίου.pdf 231k
141-2018 Κατακύρωση οριστική για τις Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης χώρου αμαξοστασίου.pdf 247k
142-2018 Έγκριση οικ. προσφ. και οριστική κατακύρωση της διαπραγμάτευσης της επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων έργου.pdf 299k
143-2018 Όροι για τις Διαμορφώσεις & Αποκαταστάσεις Κ.Χ. Αιανής, Ρυμνίου & Ξηρολίμνης.pdf 599k
144-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για Προμήθεα οδοσήμανσης.pdf 352k
145-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια τροφίμων.pdf 207k
146-2018 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Προμήθεια Πιλοτική εφαρμογή ηλεκτρονικών υδρομέτρων.pdf 208k
147-2017 Τροποποίηση της με αριθμό 55-2018 περί Έγκρισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 κληρ.¨ΛΑΖΑΡΟΥ Ι. ΓΚΕΚΑ¨.pdf 239k
148-2018 Ανάκληση της με αριθμό 80-2018 απόφασης ΟΕ περί απευθείας ανάθεσης για Συντήρηση -επισκευή δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 199k
149-2018 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση της Τασοπούλου Ελένης.pdf 197k
150-2018 Όροι για προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων έργου - ψήφιση πίστωσης.pdf 1MB
151-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Ολοκλήρωση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων ΤΚ Νέας Νικόπολης.pdf 666k
152-2018 Κατακύρωση για εκμίσθωση βοσκήσιμης έκτασης Χαραυγής.pdf 589k
153-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για προμήθεια γραφικής ύλης - ψήφιση πίστωσης.pdf 838k
154-2018 Κατακύρωση οριστική για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κοζάνης.pdf 907k
155-2018 10η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 483k
156-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για παροχή υπηρεσιών και διαχείριση αδέσποτων ζώων - ψήφιση πίστωσης.pdf 1,2MB
157-2018 2η Έγκριση δαπανών για εργασίες ΔΕΗ ΑΕ.pdf 474k
158-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την κατασκευή Νέας Πτέρυγας Γηροκομείου.pdf 644k
159-2018 Κατακύρωση προσωρινή για τις Υποδομές Στήριξης της Κοινωνικής συνοχής ΤΚ Πολυμύλου.pdf 317k