Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2018

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
160-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Ανάπλαση χώρων πρασίνου Δ.Ε. Κοζάνης.pdf 533k
161-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Βατερού - Μεταμόρφωσης.pdf 728k
162-2018 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για μελέτη φύτεσυης στο Κλείτος- Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 915k
163-2018 Όροι για την Συντήρηση υποδομών Τ.Κ. Μηλιάς, Κερασιάς και Κτενίου.pdf 1,5MB
164-2018 Τροποποίηση της 7-2018 ΑΟΕ και Έγκριση πρακτικού για τη χορήγηση υποτροφίας από το Κληροδότημα ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ.pdf 591k
165-2018 Αποδοχή αιτήματος σωματείου κεφετεριών για μείωση τέλους χρήσης πεζοδρομίων.pdf 445k
166-2018 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση για Μίσθωση και εκκένωση μεταλλικών κιβωτίων.pdf 590k
167-2018 Έγκριση πρακτικού και κατακύρωση για Προμήθεια σταθερού εξοπλισμού Καθαριότητα του Δήμου.pdf 716k
168-2018 Ορισμός πληρεξούσου δικηγόρου για την ΚΞ ΑΙΘΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ - ΛΜΝ ΑΤΕΕ.pdf 198k
169-2018 Εισηγητική έκθεση α΄, β΄, γ΄, και δ΄ τριμήνου 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 2,8MB
170-2018 Προέλεγχος Ισολογισμού και Απολογισμού 2016 Δήμου Κοζάνης.pdf 805k
171-2018 5η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.pdf 238k
172-2018 11η Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση πιστώσεων.pdf 536k
173-2018 Κατακύρωση προσωρινή για την Συμφωνία - Πλαίσιο για Τοπογραφικές Εργασίες Δήμου Κοζάνης.pdf 303k
174-2018 Κατακύρωση οριστική για την προμήθεια τροφίμων για το Δήμο και την Κοινωφελή Επιχείρηση.pdf 979k
175-2018 Αποζημίωση από ρυμοτομία του Δεληβάνη Αθανασίου του Ευαγγέλου.pdf 448k
176-2018 Κατακύρωση οριστική για την Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Βατερού - Μεταμόρφωσης.pdf 250k
177-2018 Απόρριψη της αίτησης Αβραμίδη Κωνσταντίνου του Παναγιώτη για επιστροφή εγγυητικών επιστολών.pdf 623k
178-2018 Όροι για Προμήθεια υγρών καυσίμων - ψήφιση πίστωσης.pdf 877k
179-2018 Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών και τεχνικών για την παραγωγή πρωτογενούς υλικού τουριστικών οδηγών.pdf 268k