Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
200-2019 Οριστική κατακύρωση για τη Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υδρομέτρων άρδευσης.pdf 237k
201-2019 Οριστική κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελλησπόντου.pdf 275k
202-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Αιανής.pdf 306k
203-2019 Οριστική κατακύρωση για την Προμήθεια Μηχανογραφικού εξοπλισμού ΕΚΑΒ (Η-Υ).pdf 288k
204-2019 Κατακύρωση οριστική για την Αντικατάσταση στέγης Κολυμβητηρίου ΔΑΚ.pdf 1,9MB
205-2019 Έγκριση οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια ΜΑΠ.pdf 276k
206-2019 Έγκριση οικονομικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια λαμπτήρων φωτιστικών.pdf 510k
207-2019 Καθορισμός Τελών άρδευσης για το 2019.pdf 201k
208-2019 Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης για την Επισκευή ελαστικών επισώτρων.pdf 206k
209-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Ανταποδοτικά έργα από Α.Π.Ε. στην Τ.Κ. Πολυμύλου- Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 667k
210-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπου εκτέλεσης, όροι του έργου Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση συνδετήριων οδών Δ.Ε. Ελλησπόντου- Συγκρότηση ΕΔΔ.pdf 665k
211-2019 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΤΡΑΞΙΟΝ ΑΒΕΕ.pdf 197k
212-2019 Μη άσκηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής ΛΑΒΑΝΤΣΙΩΤΗΣ Χ- ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Β. ΟΕ.pdf 196k
213-2019 Οριστική κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας.pdf 259k
214-2019 Οριστική κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Δημ. Υψηλάντη.pdf 262k
215-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης.pdf 313k
216-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την Προμήθεια οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας.pdf 1,1MB
217-2019 Άγονος ο 2ος διαγωνισμός και προσφυγή σε μεσίτες για εκμίσθωση ακινήτου κληρ.¨Ι.& Γ. ΜΙΚΡΟΥ¨.pdf 213k
218-2019 Κατακύρωση προσωρινή για την Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δημοτικό σχολείο Κοζάνης.pdf 252k
219-2019 Κατακύρωση προσωρινή για τα Δύο βρεφικά τμήματα στο 4ο ΒΣΝ Δήμου Κοζάνης (Καρδιά).pdf 221k