Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
301-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για τις εργασίες περισυλλογής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 629k
302-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για εργασίες υπηρεσιών συμβούλων αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 656k
303-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για εργασίες υπηρεσιών στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 710k
304-2019 9η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 225k
305-2019 Κατακύρωση προσωρινή για Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 278k
306-2019 Επικαιροποίηση της 43-2004 απόφασης της Δημαρχιακής (Ψαλλίδα - Νιάκα)- Συμψηφισμός.pdf 203k
307-2018 Τροποποίηση της 377-2018 ΑΟΕ περί εκπροσώπησης των Πεχλιβανίδη, Καρμαζή,& Κατακαλίδη (για δρόμο Ποντοκώμης Σιδερών).pdf 197k
308-2019 10η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 261k
309-2019 Έγκριση μετακίνησης Σιδηρά Αναστασίου στην Αθήνα στις 18.09.2019.pdf 199k
310-2019 Εξείδευση πίστωσης για θεραπευτική Ογκολογία.pdf 196k
311-2019 Έγκριση επειγουσών αναγκών για την Bελτίωση χάραξης αγροτικής οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας.pdf 217k
312-2019 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής για την Κατασκευή πεζοδρομίων ΔΚ Κρόκου.pdf 238k
313-2019 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για το έργο Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Βατερού Μεταμόρφωσης.pdf 202k
314-2019 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο Προσθήκη τεσσάρων (4) αιθουσών στο 18ο Δημοτικό Σχολείο.pdf 218k
315-2019 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για το έργο Πιλοτική εφαρμογή ΕΜΑΥΤΙΩΝ στο 2ο και 5ο Γυμνάσιο.pdf 207k
316-2019 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για το έργο Τοποθέτηση δαπέδου στο κλειστό της Τ.Κ. Άνω Κώμης.pdf 203k
317-2019 Έγκριση δικαιολογητικών & τεχνικών προσφορών για την Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για εργασίες πρασίνου.pdf 384k
318-2019 Έγκριση πρακτικών, προσωρινή κατακύρωση και διαπραγμάτευση για τις Εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης θεοιμηνιών ΔΕ Κοζάνης.pdf 335k
320-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προσθήκη 7 αιθουσών στο 13ο Δημοτικό σχολείο Κοζάνης.pdf 222k
321-2019 Κατακύρωση οριστική για Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού.pdf 318k