Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
342-2019 Συζήτηση αγωγής ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ.pdf 200k
345-2019 Έγκριση 4ης παράτασης εργασιών για το έργο Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του 3ου Γυμνασίου Κοζάνης.pdf 214k
346-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια 2 οχημάτων για τη Δ.νση Τεχνικών Υπηρεσιών.pdf 288k
347-2019 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 233k
348-2019 Εισηγητική έκθεση γ΄τριμήνου 2019 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού.pdf 665k
349-2019 Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2019 στους Προέδρους των Κοινοτήτων.pdf 244k
350-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο Ανάπλαση χώρων πρασίνου ΔΕ Ελίμειας.pdf 228k
351-2019 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για τη Συντήρηση υποδομών Τ.Κ. Μηλιάς, Κερασιάς και Κτενίου.pdf 205k
352-2019 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για τη Συντήρηση πεζοδρομίων και πλατειών Τ.Κ. Κοίλων & Χαραυγής.pdf 207k
353-2019 Έγκριση 2ης & 3ης παράτασης εργασιών για την κατασκευή Νέας Πτέρυγας Γηροκομείου.pdf 238k
354-2019 Έγκριση 1ης παράτασης εργασιών για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 209k
355-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για το έργο Βελτίωση χάραξης οδικού άξονα Βατερού - Μεταμόρφωσης.pdf 249k
356-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο Αναβάθμιση δημοτικών οδών οικισμών.pdf 224k
357-2019 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση στο Γυμνάσιο Καπνοχωρίου.pdf 206k
358-2019 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών Οικιστική & Περιβαλλοντική αναβάθμιση Τ.Κ. Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημ. Υψηλάντη, Πτελέας, Οινόης.pdf 203k
359-2019 Κατακύρωση οριστική για την Αποκατάσταση και ασφαλτόστρωση συνδετήριων οδών Δ.Ε. Ελλησπόντου.pdf 217k
360-2019 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής τριών (3) έργων.pdf 231k
361-2019 Τροποποίηση της 172-2019 ΑΟΕ του έργου Ολοκλήρωση υποδομών νέου οικισμού Ποντοκώμης.pdf 210k
362-2019 Έγκριση Γ΄αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 ΟΑΠΝ.pdf 244k
363-2019 Έγκριση Δ΄αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 ΟΑΠΝ.pdf 284k