Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
445-2019 Αποδοχή δωρεάς από ΕΛΛΑΚΤΩΡ - ΚΛΑΔΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.pdf 195k
446-2019 Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής δώδεκα έργων (12) έργων.pdf 244k
447-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση για την Προμήθεια σάκων απορριμμάτων.pdf 309k
448-2019 Έγκριση Ε΄αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 ΟΑΠΝ.pdf 280k
449-2019 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 Κοινωφελούς.pdf 233k
450-2019 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για Βελτιώσεις αγροτικών υποδομών ΤΚ Πετρανών.pdf 219k
451-2019 Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών για το έργο Υποδομές Στήριξης της Κοινωνικής συνοχής ΤΚ Πολυμύλου.pdf 203k
452-2019 Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2019 ΚΔΒΚ.pdf 211k
453-2019 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για Εκτέλεση έργων στο Κουρί.pdf 363k
454-2019 14η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.pdf 219k
455-2019 Όροι για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού.pdf 1,2MB
456-2019 Τροποποίηση της 398-2019 ΑΟΕ για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων οχημάτων & μηχανημάτων.pdf 1,1MB
457-2019 Έγκριση μελέτης, τρόπος εκτέλεσης και όροι για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων.pdf 1,2MB
458-2019 Συζήτηση αγωγής του δικηγόρου Παπαναστασίου Αθανασίου του Αντωνίου.pdf 206k
459-2019 Τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το 2020.pdf 424k
460-2019 Τέλος αυθαίρετης καλλιέργειας για το 2020.pdf 205k
461-2019 Δικαίωμα διάθεσης και μεταφοράς ύδατος με δημοτικά βυτιοφόρα αυτοκίνητα για το 2020.pdf 209k
462-2019 Δικαίωμα βοσκής για το 2020.pdf 206k
463-2019 Tέλος στάθμευσης στην Πλ. Συντάγματος για το 2020.pdf 209k
464-2019 Τέλη και δικαιώματα στα Κοιμητήρια Κοζάνης για το 2020.pdf 210k