Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

2019

Έγγραφα
Όνομα Μέγεθος
465-2019 Τέλος χρήσης μηχανημάτων για καθαρισμό οικοπέδων για το 2020.pdf 205k
466-2019 Τέλη άρδευσης Αλωνακίων για το 2020.pdf 210k
467-2019 Τέλος διαφήμισης για το 2020.pdf 231k
468-2019 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων που προορίζονται για κατοικία ή άσκηση επαγγέλματος για το 2020.pdf 214k
469-2019 Τέλη Λαϊκών Αγορών για το 2020.pdf 227k
470-2019 Τέλος ελεγχόμενης στάθμευσης για το 2020.pdf 214k
471-2019 Συντελεστής ΤΑΠ για το 2020.pdf 206k
472-2019 Τέλος χρήσης πεζοδρομίου στις εισόδους & εξόδους των ιδιόκτητων αυτοκινήτων (γκαράζ) για το 2020.pdf 203k
473-2019 Τέλος χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών & λοιπών κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους αυτού για το 2020.pdf 263k
474-2019 Τέλη στάσιμου, υπαίθριου εμπορίου και αγορών για το 2020.pdf 226k
475-2019 Έγκριση πρακτικών και προσωρινή κατακύρωση της διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια Λιπαντικών οχημάτων Δήμου Κοζάνης.pdf 364k
476-2019 Kατακύρωση οριστική για την προμήθεια 13 Φωτοβολταϊκών του Δήμου Κοζάνης.pdf 284k
477-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών.pdf 285k
478-2019 Έγκριση 3ης παράτασης εργασιών για το έργο Βελτίωση εγκαταστάσεων ενδιαιτήματος αδέσποτων ζώων συντροφιάς.pdf 206k
479-2019 Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής 1ου Παραδοτέου για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.pdf 211k
480-2019 Κατακύρωση αγροτεμαχίων στην Κ. Καρυδίτσας.pdf 212k
481-2019 Κατακύρωση αγροτεμαχίων στην Κ. Κερασιάς.pdf 216k
482-2019 Κατακύρωση οριστική για την Προμήθεια οχήματος Δημοτικής Αστυνομίας.pdf 213k
483-2019 Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους Κατασκευή μονώροφου κτιρίου με υπόγειο – 10ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης.pdf 202k
484-2019 Εξουσιοδότηση για εκπροσώπηση του Πουτακίδη Αριστοτέλη πρώην Αντιδημάρχου.pdf 457k